JUMO CORPORATE GROUP POZOSTAJE NA DRODZE DO SUKCESU W 2014 ROKU

Wzrost w trudnym otoczeniu rynkowym

Grupa korporacyjna JUMO z siedzibą w Fuldzie w Niemczech może spojrzeć wstecz na całkowicie satysfakcjonujący rok finansowy 2014. Pomimo dużej niepewności na rynkach międzynarodowych skonsolidowany obrót wzrósł o 2,3 procent. Całkowita liczba pracowników wzrosła o około cztery procent.

"Ostatni rok finansowy przyniósł nam duże wyzwania. Mimo to udało nam się zwiększyć nasze obroty z 216 mln euro do 221 mln euro w 2014 roku. Oznacza to, że od 2010 roku nasze obroty wzrosły o 30 procent" - powiedział Bernhard Juchheim, partner zarządzający grupy korporacyjnej JUMO. W Niemczech JUMO zwiększyło obroty z poprzedniego roku o 1,2 proc. do 163 mln euro. Wzrost spółek zależnych wyniósł 6,3 procent.

Wskaźnik eksportu firmy pozostał na stałym poziomie 54 procent. Jest to o około dwa procent więcej, niż wynosi średnia dla przemysłu w Niemczech. "W zakładzie w Fuldzie tworzymy zaawansowane technologicznie produkty, które odnoszą sukcesy na całym świecie. Jednocześnie własnymi siłami stale zdobywamy nowe, przyszłościowe rynki" - potwierdza Michael Juchheim, który wraz z ojcem prowadzi firmę jako wspólnik zarządzający.

Dzięki solidnej sytuacji finansowej i dobrej płynności finansowej, w 2014 roku w Niemczech zrealizowano inwestycje na kwotę 9,2 mln euro, z czego 1,9 mln euro przeznaczono na budynki. Samo ponad 600.000 euro zainwestowano w nową instalację fotowoltaiczną. Kolejne 900.000 euro zainwestowano w urządzenia techniczne, takie jak frezarka czy nowa młotowiertarka. "Coraz większa automatyzacja utrzymuje naszą międzynarodową przewagę konkurencyjną", potwierdza Michael Juchheim.

Sytuacja zatrudnienia

Grupa korporacyjna JUMO zatrudniała na koniec 2014 roku na całym świecie 2 225 pracowników, czyli o cztery procent, czyli 85 pracowników, więcej niż w roku poprzednim. "Rozwijamy się we wszystkich naszych zakładach, przy czym najwyższe wskaźniki wzrostu odnotowujemy naturalnie w Niemczech i Chinach" - podkreśla Bernhard Juchheim. W zakładzie w Fuldzie zatrudnionych było 1.312 osób, z czego 109 to praktykanci. W niemieckich oddziałach i biurach zatrudnionych jest 41 osób, a w zagranicznych filiach 872 osoby. Poziom kształcenia w JUMO jest nadal wyjątkowo wysoki. Dzięki temu w ostatnim roku JUMO mogło zatrudnić 38 nowych praktykantów, studentów studiów licencjackich i rocznych stażystów - o siedmiu więcej niż w roku poprzednim.

Wiadomości z filii

JUMO działa w Chinach od początku 1990 roku, a w 2000 roku została założona filia. W wyniku dalszych pozytywnych prognoz podjęto decyzję o otwarciu nowej siedziby dla spółki zależnej JUMO Automation Dalian Co. Ltd. Nowy budynek ma powierzchnię 15.000 m2 przeznaczoną na produkcję i administrację. Jest to prawie dwukrotnie większa powierzchnia niż poprzednio. Przeniesienie firmy zostanie zakończone we wrześniu 2015 roku. Jesienią odbędzie się również przeprowadzka włoskiej filii do nowej siedziby. Powierzchnia produkcyjna filii w Belgii podwoi się dzięki rozbudowie budynku, przy czym zainwestowano tu około miliona euro.

Perspektywy na 2015 rok

Niemiecki produkt narodowy brutto wzrósł w 2014 roku według najnowszych szacunków o około 1,5 procent. Prognozy na rok 2015 są ze względu na niepewność gospodarczą bardzo ostrożne i wahają się między 1,1 a 2 procentami. Niemiecka branża elektrotechniczna szacuje wzrost obrotów na 1,5 procent. Grupa przedsiębiorstw JUMO wyraźnie zobowiązała się do ponadprzeciętnego wzrostu i w roku 2015 planuje sześcioprocentowy wzrost obrotów do 235 mln euro.

Rozwój firmy "Ze względu na wysokie koszty pracy coraz trudniej jest produkować w niemieckim zakładzie po cenach konkurencyjnych na rynku międzynarodowym", wyjaśnia Michael Juchheim. Dzięki ultranowoczesnemu zakładowi, który powstanie do 2017 r. w strefie przemysłowej Fulda West, JUMO wzmacnia długoterminowo swoją siedzibę i stwarza warunki do dalszego rozwoju. "Wniosek o pozwolenie na budowę ma zostać złożony jesienią 2015 roku, a uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego odbędzie się wiosną 2016 roku. Całkowita wartość inwestycji wynosi 50 milionów euro", powiedział Michael Juchheim.

JUMO kontynuuje swoją wewnętrzną restrukturyzację poprzez dalsze rozszerzenie zarządzania segmentami rynku. "Coraz bardziej ewoluujemy od dostawcy komponentów do dostawcy systemów. Obejmuje to również coraz większą koncentrację na jasno zdefiniowanych obszarach docelowych i ich potrzebach", wyjaśnia Michael Juchheim. W związku z tym od początku roku zatrudniono dodatkowych kierowników segmentów rynku w obszarach "energia odnawialna", "bezpieczeństwo", "liczniki ciepła" i "woda/ścieki".

"Nasze wieloletnie doświadczenie w projektach z zakresu pomiarów przemysłowych, sterowania i automatyzacji wykorzystaliśmy również w nowej usłudze "JUMO Engineering"" - kontynuuje Michael Juchheim. Zespół inżynierów opracowuje indywidualne aplikacje dla różnych gałęzi przemysłu.

Silny wzrost w dziedzinie "analizy cieczy"

Obroty w dziedzinie produktów "analizy cieczy" firmy JUMO GmbH & Co. KG wzrosły w ciągu ostatnich czterech lat o prawie 30 procent i wynoszą obecnie około 16 milionów euro. "Tutaj produkowane są na przykład czujniki i analizatory, które są stosowane na całym świecie w inżynierii wodnej i ściekowej", wyjaśnia Matthias Kremer, menedżer segmentu rynku JUMO w obszarze wody. Przed kilkoma dniami zawarto umowę o współpracy w zakresie dostaw technologii pomiarowych JUMO z francuską grupą VEOLIA. "Udział w międzynarodowych przetargach i współpraca z tak dużym partnerem otwierają przed JUMO nowe możliwości rozwoju i nowe obszary działalności", mówi Matthias Kremer.Czy mają Państwo jakieś pytania?


Rzecznik prasowy

Michael Brosig +49 661 6003-9293 +49 661 6003-9293