Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Znaleziono niepoprawną konfigurację. Skontaktuj się z administratorem.

 
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Znaleziono niepoprawną konfigurację. Skontaktuj się z administratorem.

 

Optymalne sterowanie, monitorowanie i rejestrowanie procesu wzrostu roślin

Idealne warunki do uprawy

W Holandii działa obecnie około 9000 wyspecjalizowanych firm zajmujących się ogrodnictwem szklarniowym, które dysponują łącznie 10.000 ha powierzchni szklarni. W obiektach szklarniowych w idealnych warunkach uprawiane są różne rodzaje warzyw, kwiatów i roślin. Pomiary w szklarni przeprowadzane są w sposób kontrolowany i dzięki temu możliwe jest dokładniejsze i szybsze oszacowanie, jaka część danej uprawy i w którym momencie będzie w pełni dojrzała. Dodatkową zaletą ogrodnictwa szklarniowego jest to, że dany rodzaj rośliny może być uprawiany przez cały rok i tym samym jest dostępny dla nas, konsumentów, bez ograniczeń. W 2020 roku ogrodnictwo szklarniowe w Holandii było odpowiedzialne za eksport danych owoców i warzyw o wartości 14 miliardów euro, jak podają Wageningen Economic Research (WeCR) i CBS.

Szklarnie w Holandii

Szklarnie w Holandii

Czyste wody powierzchniowe

Czyste wody powierzchniowe

Niezawodne i czyste

Przepisy i regulacje prawne

Oprócz obserwacji wartości pomiarowych ważną rolę w ogrodnictwie odgrywają przepisy i regulacje prawne. Jednym z czynników podlegających regulacji są zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, pod koniec 2018 roku rozpoczęto wprowadzanie nowych przepisów i regulacji dotyczących oprysków znoszących w ogrodnictwie szklarniowym. Znoszenie to zrzut małych kropel środków ochrony roślin bezpośrednio do gleby. Środki ochrony roślin znajdujące się w glebie przedostają się do wód gruntowych podczas podlewania upraw, co bezpośrednio wpływa na toksyczność wody i konieczność jej oczyszczania. Od 1 stycznia 2020 r. rozpoczęto egzekwowanie przepisów i wielu ogrodników jest zmuszonych do stosowania rozpylaczy, które redukują znoszenie o co najmniej 75%.

Pomiary są źródłem wiedzy

Temperatura, wilgotność, pH, przewodność, CO2 i natężenie światła to czynniki, które mają bezpośredni wpływ na warunki rozwoju roślin w szklarni. Dlatego też bardzo ważny jest dokładny pomiar i kontrola tych wartości pomiarowych. Firma JUMO oferuje szeroką gamę czujników do pomiaru temperatury, wilgotności, pH, przewodności i CO2. Klient ma możliwość wyboru różnych wersji urządzeń i czujników, tak aby idealnie dopasować poziom parametrów według potrzeb danej szklarni. Do wyboru są wersje przewodowe, bezprzewodowe, analogowe i cyfrowe.

JUMO a pomiar ciśnienia

Pomiar ciśnienia należy do najważniejszych zadań pomiarowych w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Także w przypadku aplikacji takich jak szklarnie jest on bardzo ważny. Ciśnienie, pod jakim rozpylane są środki ochrony roślin, ma znaczący wpływ na występowanie zjawiska znoszenia. Czujniki ciśnienia firmy JUMO są od wielu lat stosowane w uprawach szklarniowych, aby zapewnić niezawodny i czysty proces produkcji.

Technologia pomiaru ciśnienia od JUMO

Firma JUMO oferuje szereg rozwiązań z zakresu pomiarów i kontroli ciśnienia. W zależności od indywidualnych potrzeb klienta dostępny jest przetwornik ciśnienia lub różnicy ciśnień z różnymi przyłączami procesowymi i systemami komunikacji, np. interfejs IO-Link lub z transmisją radiową.

Poniżej wymieniono możliwości zastosowań:

Do pomiaru ciśnienia w systemach nawadniających Do zastosowania w budowie maszyn W instalacjach z medium agresywnym chemicznie np. o wysokich wartościach pH lub zasolenia Do zastosowań w obecności skrajnych temperatur

Odpowiedzialny pomiar temperatury

Pomiar temperatury i wilgotności

Aby, zapewnić uprawom idealne możliwości wzrostu muszą być spełnione odpowiednie warunki klimatyczne. Składają się na nie odpowiednie czynniki: nawodnienie gleby i wilgotność powietrza, nasłonecznienie, czyli natężenie światła a co za tym idzie również energia elektryczna, stężenie CO2 w powietrzu oraz ciepło, czyli temperatura wewnątrz szklarni. Należy zaznaczyć, że wszystkie wymienione czynniki oddziałują na siebie nawzajem, np. wzrost temperatury powoduje wzrost wilgotności względnej. Natomiast wartość temperatury powietrza wewnątrz szklarni zależy nie tylko od ciepła pochodzącego od sieci wodociągowej, ale również światła słonecznego lub sztucznego. Odpowiednio dopasowane czujniki dają możliwość monitorowania temperatury i innych parametrów a tym samym kontrolując ich odpowiedni poziom tak, aby rośliny miały idealne warunki do wzrostu.

Monitoring temperatury i wilgotności

Do pomiarów w szklarniach wykorzystywane są czujniki wilgotności względnej. Czujnik o innej nazwie, który również mierzy wilgotność powietrza to wilgotnościomierz lub też higrometr. W ofercie JUMO można znaleźć czujniki ze zintegrowanym systemem pomiaru wielkości takich jak: wilgotność, temperatura i CO2. Wszystkie trzy czujniki znajdują się w jednym urządzeniu. Takie rozwiązanie sprawia, że obszar szklarni przeznaczony na urządzenia jest ograniczony do minimum. Co więcej, wyniki pomiarów dotyczą jednego punktu pomiarowego, co wpływa na wiarygodność wyników.

Skojarzona gospodarka energetyczna (kogeneracja)

Skojarzona gospodarka energetyczna (kogeneracja)

Odpowiedzialne ogrzewanie

Z inteligentną technologią pomiarową

W celu dostarczania ciepła, energii elektrycznej i CO2 w sposób przyjazny dla środowiska tak zwana instalacja kogeneracyjna (CHP) może być ważnym narzędziem produkcji w ogrodnictwie szklarniowym. Oprócz wody i światła rośliny potrzebują do wzrostu także ciepła a tym samym utrzymanie temperatury na odpowiednim, stałym poziomie. Co to jest instalacja CHP?

CHP (Combined Heat and Power) to połączone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w ramach jednego procesu. W procesie wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywany jest określony procent energii, a pozostała część jest oddawana w postaci ciepła. Dzięki zastosowaniu systemu kogeneracyjnego ciepło to może być gromadzone i wykorzystywane jako źródło ogrzewania w szklarni. Istnieje również wiele innych możliwości zwiększenia rentowności istniejącej instalacji. Można tego dokonać poprzez połączenie jej z pompami ciepła, ORC lub niskotemperaturowymi systemami odciągowymi. Ze względu na złożoność takich instalacji ważne jest, aby wszystkie komponenty były odpowiednio dopasowane. Technologia pomiarowa i regulacyjna JUMO gwarantuje, że wszystkie komponenty pracują prawidłowo w odpowiednim zakresie temperatur. W ten sposób można cieszyć się korzyściami płynącymi z zastosowania wybranego systemu ogrzewania w szklarniach.

Przykład reprezentacji procesu za pomocą platformy IoT firmy JUMO

Przykład reprezentacji procesu za pomocą platformy IoT firmy JUMO

Pełny wgląd w uprawy szklarniowe

Platforma IoT firmy JUMO

Jako właściciel szklarni z pewnością wiesz, jak ważny jest pełny wgląd w dane procesowe. Dzięki odpowiednim danym można bowiem optymalnie sterować i regulować procesem uprawy i rozwoju roślin w szklarni. W tym celu JUMO oferuje szeroki wybór paneli wskaźnikowych do przejrzystego wyświetlania i odczytów temperatury, wilgotności i zawartości CO2 w powietrzu. Produkty oferowane przez JUMO obejmują również kompletne systemy sterowania PLC. Wielką zaletą takich systemów jest duża swoboda projektowania. Nowy system automatyki JUMO variTRON jest właśnie takim rozwiązaniem. Dla zobrazowania, JUMO variTRON oferuje pełną dowolność projektowania od poziomu regulacji w górę oraz możliwość obsługi i wizualizacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta poprzez CODESYS. Ponieważ JUMO variTRON jest podłączony do chmury, można obserwować zmienne pomiarowe i dany element procesu produkcyjnego w dowolnym miejscu i o dowolnej porze. Jesteś zainteresowany uzyskaniem doskonałego wglądu w swoją uprawę szklarniową? Zapraszamy do kontaktu.

Nowości sprzętowe

Przykład technologii JUMO digiLine Cyfrowe uzdatnianie wody Przykład systemu do pomiaru, sterowania i analizy w uprawach szklarniowych
  • Inteligentna technologia do pomiaru przewodności, stężenia tlenu oraz wartości pH wody
  • Wyświetlacz dotykowy JUMO AQUIS do wizualizacji pomiarów
  • Możliwość podłączenia do systemów automatyki JUMO
Przykład systemu Technologia JUMO digiLine
Przetworniki ciśnienia
Technologia pomiaru ciśnienia od JUMO
Pomiar ciśnienia w szklarniach za pomocą manometrów i czujników ciśnienia firmy JUMO
  • Do pomiaru ciśnienia w systemach nawadniających
  • Do zastosowania w budowie maszyn i urządzeń
  • Wysoka jakość i precyzja
Pomiar ciśnienia Pomiar ciśnienia
JUMO Cloud
Rozwiązania chmurowe
Rozwiązania JUMO IoT
  • Wizualizacja procesów w czasie rzeczywistym, rejestrowanie i przechowywanie danych
  • Globalny dostęp za pomocą popularnych przeglądarek internetowych
  • Zarządzanie alarmami i wysokie bezpieczeństwo danych
Rozwiązania chmurowe JUMO IoT

Lightbulb logo

Świeża woda do zasilania uprawy tulipanów 2.0

Z doświadczenia | KaRo i Boon en Breg


W pełni zautomatyzowany, kontrolowany proces dezynfekcji i nawożenia

W zakładzie uprawy tulipanów Boon i Breg w Andijk niemal cały proces jest w pełni zautomatyzowany. Istotnym elementem jest także automatyczny system zaopatrzenia w wodę, który pozwala na powtórne wykorzystanie 99% używanej wody. Dla firmy KaRo Tuinbouwtechnieken, która jest autorem systemu, oraz dla firmy JUMO, dostawcy systemu sterowania, nadchodzą teraz fascynujące czasy: czy rzeczywiście system działa dokładnie tak, jak powinien? Z pozoru obiekt wygląda jak zwykła szklarnia, ale w środku znajduje się instalacja wymuszająca 2.0 Boon i Breg w Andijk. Cebulki tulipanów przemieszczają się przez szklarnię w sposób w pełni zautomatyzoway. Jedynie raz konieczna jest obecność ludzi, aby na początku umieścić cebulki tulipanów w plastikowej skrzynce. Trzy tygodnie później tulipany są zapakowane i gotowe do sprzedaży na całym świecie.


Lightbulb logo

Z pozoru wygląda jak zwykła szklarnia

Z doświadczenia | KaRo i Boon en Breg


Uprawa tulipanów 2.0

W zeszłym roku rozpoczęliśmy budowę stacji uzdatniania wody, w której powtórnie wykorzystujemy 99 procent zużytej wody" - mówi Arjan Rood, właściciel firmy KaRo Horticultural Techniques, która opracowała instalację specjalnie dla najnowocześniejszej fabryki Boon i Breg. "Za każdym razem woda, którą ponownie wykorzystujemy, musi być świeża i zawierać odpowiedni nawóz, który zapewni wzrost tulipanów". KaRo używa kompleksowego pakietu JUMO z czujnikami i systemem sterowania mTRON T do sterowania swoją stacją uzdatniania wody. Ten system sterowania PLC ma budowę modułową i może przetwarzać wartości pomiarowe z kilku czujników oraz monitorować wartości graniczne. Moduły O/I zapewniają wysoką dokładność pomiaru i jakość sterowania. " Tego typu centralny system sterowania jest dla nas bardzo istotny. Co godzinę przepompowujemy 80 metrów sześciennych wody z precyzyjnie odmierzonym stężeniem chloru i odpowiednio dobraną ilością nawozu, aby utrzymać wzrost tulipanów przez cały okres pędzenia. Wszystkie dawki są bardzo precyzyjne", podkreśla Rood. Urządzenie JUMO mTRON T kontroluje dozowanie, które jest dostosowane do parametrów wody, takich jak zawartość tlenu i aktywnego chloru.


Lightbulb logo

W pełni zautomatyzowany

Z doświadczenia | KaRo i Boon en Breg


Sterowanie PLC

Oprócz dozowania, mającego na celu zapewnienie odpowiednich parametrów, do wody nawadniającej dodawanych jest również osiem różnych nawozów. Proces ten również odbywa się w pełni automatycznie dzięki systemowi sterowania PLC. W oparciu o trzytygodniową fazę kwitnienia, nawozy są dozowane w różnych mieszankach. System automatyki dba o regulację pH przy pomocy informacji z czujników. " Proces uzdatniania wody jest teraz w pełni zautomatyzowany i cieszymy się, że mogliśmy zlecić go podmiotowi zewnętrznemu, w tym przypadku JUMO" - mówi Rood. "Nie musimy dłużej o to dbać, możemy całkowicie skupić się na optymalizacji wartości granicznych i zapewnieniu prawidłowego kwitnienia tulipanów". W ostatnich miesiącach KaRO kontynuowało intensywne prace nad tą optymalizacją. W październiku rozpoczął się nowy okres pędzenia, który będzie trwał do grudnia. Przed Bożym Narodzeniem tulipany powinny być znów powszechnie dostępne w sklepach. "Teraz po raz pierwszy nasz proces uzdatniania wody ma szansę się sprawdzić", mówi Rood. "Dokładność monitorowania procesu zostanie teraz poddana próbie. Dzięki czujnikom i w pełni automatycznym procesowm oferowanym przez JUMO mamy do dyspozycji niezwykle niezawodny system. Dzięki zastosowaniu nowego procesu uzdatniania wody Boon i Breg będą w stanie zapewnić jeszcze bardziej wyrafinowane rozwiązanie dla całej uprawy tulipanów, które następnie rozkwitną w domach mieszkalnych we właściwym czasie."


Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

Dies ist ein Pflichtfeld.
Pole obowiązkowe. Proszę podać imię.
Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko.
Pole obowiązkowe. Wpisz nazwę swojej firmy.
Pole obowiązkowe. Proszę wpisać nazwę ulicy.
Pole obowiązkowe. Proszę podać kod pocztowy.
Pole obowiązkowe. Proszę podać miasto.
Proszę wybrać opcję
Pole obowiązkowe. Proszę podać swój adres E-mail.

Dołożymy starań aby odpowiedź na Twoje zapytanie była możliwie najbardziej satysfakcjonująca. Zebrane w tym kontekście dane będą przez nas przechowywane. W celu sprawnego rozpatrzenia Państwa zapytania konieczne jest wypełnienie wszystkich dostępnych pól (tylko pola oznaczone * są obowiązkowe). Państwa dane zostaną wykorzystane jedynie celem przetworzenia zapytania w ramach procesu biznesowego. W szczególności nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do statystycznej oceny anonimowych rekordów danych.