Elektrody i czujniki

Jesteśmy jednym ze światowych liderów w zakresie elektrod i czujników do pomiarów fizykochemicznych. Elektrody do pomiaru przewodności, potencjału redoks i wartości pH, jak również szeroki zakres czujników do pomiaru amoniaku, bromu, chloru, dwutlenku chloru, ozonu, kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru pozwalają zaprojektować i wyposażyć dowolną instalację pomiarową z obszaru analizy cieczy. Naszą ofertę uzupełniają optyczne czujniki do pomiaru tlenu rozpuszczonego i mętności.

JUMO Sondy, czujniki i elektrody

Filtr
1
Wyniki: 45