Insert your alternative text
Troszczymy się o Państwa prywatność

Polityka Prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych zawiera informacje o tym, jakie dane gromadzone są przez „JUMO” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław (zwane dalej „JUMO”, „administrator” lub „my”) oraz w jaki sposób je przetwarzamy. Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Chcemy, aby odwiedzając naszą stronę czuli się Państwo bezpiecznie, również w zakresie ochrony Państwa danych osobowych. Traktujemy ochronę Państwa danych osobowych poważnie. Państwa dane osobowe są poufne i przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. Przestrzeganie przepisów ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), jak również innych przepisów o ochronie danych, jest dla nas rzeczą oczywistą. Chcemy, abyście Państwo wiedzieli, kiedy i jakie dane zbieramy oraz w jaki sposób je wykorzystujemy.

Polityka prywatności

Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej, jak również naszych treści i usług. Co do zasady, gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za ich zgodą. Wyjątek stanowią przypadki, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z praktycznych przyczyn, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.  

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

O ile uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku gdy ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu JUMO lub strony trzeciej, i jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają nadrzędnego charakteru wobec tych prawnie uzasadnionych interesów, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Czas usuwania i przechowywania danych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlega JUMO. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w jeden z powyższych sposobów, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy.

Dane nieosobowe zbierane automatycznie

Podczas korzystania z naszych stron internetowych, następujące dane są przechowywane ze względów organizacyjnych i technicznych: 

 • Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych użytkownika
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej 
 • Strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Dane techniczne analizujemy anonimowo i wyłącznie do celów statystycznych, aby stale optymalizować naszą obecność w internecie i jeszcze bardziej uatrakcyjniać ofertę internetową. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby strona mogła być dostarczona do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany przez cały czas trwania sesji. Ponadto wykorzystujemy te dane do wykrywania przypadków nadużyć, dokumentowania i zapobiegania tym próbom.

Stosowanie plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza stronę internetową, plik cookie może być zapisywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wywołaniu strony internetowej.

Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony wymagają, aby wywołana przeglądarka mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony. 

Następujące dane są zapisywane i przesyłane w plikach cookie:

 • Przedmioty w koszyku: wprowadzone dane użytkownika są zapisywane w sesji użytkownika do momentu zakończenia zamówienia.

Na naszej stronie internetowej stosujemy również pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań internautów. W ten sposób można przesyłać następujące dane:

 • Wprowadzone terminy wyszukiwania
 • Częstotliwość odsłon
 • Korzystanie z funkcji strony internetowej

Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane za pomocą technicznych środków bezpieczeństwa. W związku z tym, nie jest możliwe przypisanie danych do konkretnego użytkownika. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, banner informacyjny informuje o wykorzystaniu plików cookie do celów analitycznych i odsyła do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym kontekście pojawia się również informacja o tym, w jaki sposób można zapobiec zapisywaniu plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Celem stosowania plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia jest uproszczenie korzystania z witryn dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez cookies. Funkcje te wymagają możliwości rozpoznania przeglądarki po przełączeniu strony.

Potrzebujemy plików cookie dla następujących zastosowań:

 • Koszyk zakupowy
 • Zapamiętywanie wyszukiwanych słów

Dane użytkownika gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika. Wykorzystanie plików cookie do analizy (przeglądarka, skrypty Java, rozdzielczość ekranu, używany terminal, przepustowość, lokalizacja) ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Poprzez analizę plików cookie dowiadujemy się, jak strona jest używana i w ten sposób możemy stale optymalizować naszą ofertę.

Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika i przesyłane na naszą stronę internetową. Dlatego też użytkownik ma pełną kontrolę nad korzystaniem z plików cookie. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Można to również zrobić automatycznie. Jeśli pliki cookie są dezaktywowane dla naszej strony internetowej, może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej.

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i wszystkie osoby trzecie zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych są związani przepisami o ochronie danych osobowych i traktują dane w sposób poufny. W przypadku gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, informacje są przekazywane w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych przez osoby trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłym przeglądom zgodnie z postępem technologicznym. Do przesyłania danych w obszarze sklepu na naszej stronie internetowej używamy również bezpiecznego połączenia danych (https).

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej dostępnych jest kilka formularzy kontaktowych, które można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeżeli użytkownik zaakceptuje taką możliwość, dane wprowadzone do maski wejściowej zostaną nam przesłane i zapisane. Do tych danych należą:

 • Temat
 • Nazwa
 • Firma
 • Ulica
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Poczta elektroniczna
 • Telefon
 • Położenie
 • Twoja wiadomość

W momencie wysłania wiadomości przechowywane są również następujące dane:

 • Data i godzina wysyłki

Państwa zgoda na przetwarzanie danych jest zbierana w ramach procesu wysyłki wiadomości, a także zostają Państwo odesłani do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Alternatywnie można się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail info.pl@jumo.net. W takim przypadku przechowywane będą dane osobowe użytkownika przesłane pocztą elektroniczną. W tym kontekście dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania korespondencji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jeżeli użytkownik udzielił swojej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych w trakcie wysyłania e-maila jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt e-mail ma na celu zawarcie umowy, wówczas dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam tylko do umożliwienia nawiązania kontaktu. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną, stanowi to również prawnie uzasadniony interes przetwarzania. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłki służą zapobieganiu niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. 

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed cofnięciem zgody. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub listownie. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami zostaną w tym przypadku usunięte.

Potwierdzenie danych kontaktowych/informacji o kliencie

W wyniku skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego w internecie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie osobistej (wizyta, telefon, wizyta na targach), podczas której przekazane są przez Państwa dane osobowe, prześlemy Państwu potwierdzenie kontaktu w formie informacji o kliencie. W tym kontekście, dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu. Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed cofnięciem zgody. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu swoich danych osobowych. W takim przypadku rozmowa nie może być kontynuowana. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub listownie. Wszystkie dane osobowe przechowywane w trakcie kontaktowania się z nami zostaną w tym przypadku usunięte. 

Webinaria

Webinaria służą do komunikacji między nami a grupą osób, które rejestrują się online na konferencję cyfrową, w celu gromadzenia informacji. Podczas rejestracji na seminarium internetowym do wsparcia tego procesu wymagane są następujące dane: 

• Imię i nazwisko,

• Płeć,

• Adres e-mail,

• Firma,

Aby móc oferować usługę "Webinar", JUMO polega na usłudze GoToWebinar oferowanej przez Citrix, Citrix Headquarters, 4988 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, Stany Zjednoczone. Citrix jest odpowiedzialny za świadczenie tej usługi oraz przetwarzanie danych. Polityka prywatności Citrix znajduje się pod adresem: http://www.citrixonline.com/collaboration/privacy_policy_popup_en.

W celu realizacji webinaru związanego z zamówieniami wysyłamy e-mail, nazwisko i imię do Citrix. Po zakończeniu seminarium internetowego do JUMO przekazywane są zbiorcze dane statystyczne. Jeśli podczas seminarium internetowego zadali Państwo pytanie, otrzymamy również informacje na temat zadanego pytania, takie jak imię, nazwisko, oraz adres e-mail do dalszego przetwarzania Państwa zapytania po zakończeniu seminarium. W ramach tego procesu sami jesteśmy odpowiedzialni za dane przechowywane przez JUMO.

Po zarejestrowaniu się do udziału w wydarzeniu otrzymają Państwo pocztą elektroniczną dalsze informacje i przypomnienia o wydarzeniu przed jego odbyciem oraz po jego zakończeniu.

Konferencje audio i wideo

Przetwarzanie danych

Do komunikacji z naszymi klientami wykorzystujemy między innymi narzędzia konferencyjne online. Narzędzia, z których korzystamy, zostały szczegółowo wymienione poniżej. Gdy komunikują się Państwo z nami za pośrednictwem wideokonferencji lub audiokonferencji przez Internet, Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez nas oraz przez dostawcę danego narzędzia konferencyjnego.

W tym celu narzędzia konferencyjne gromadzą wszelkie dane, które podajesz/wprowadzasz w celu korzystania z tych narzędzi (adres e-mail i/lub Twój numer telefonu). Ponadto narzędzia konferencyjne przetwarzają czas trwania konferencji, początek i koniec (czas) uczestnictwa w konferencji, liczbę uczestników oraz inne "informacje kontekstowe" związane z procesem komunikacji (metadane).

Ponadto dostawca narzędzia przetwarza wszystkie dane techniczne wymagane do obsługi komunikacji online. Obejmuje to w szczególności adresy IP, adresy MAC, identyfikatory urządzeń, typ urządzenia, typ i wersję systemu operacyjnego, wersję klienta, typ kamery, mikrofonu lub głośnika oraz typ połączenia.

Wszelkie treści wymieniane, przesyłane lub w inny sposób udostępniane w ramach narzędzia są również przechowywane na serwerach dostawców narzędzi. Treści takie obejmują w szczególności nagrania w chmurze, czat/komunikatory, wiadomości głosowe, przesłane zdjęcia i filmy, pliki, tablice oraz inne informacje, które zostały udostępnione podczas korzystania z usługi.

Należy pamiętać, że nie mamy pełnej kontroli nad operacjami przetwarzania danych przez stosowane narzędzia. Nasze możliwości są w dużej mierze zdeterminowane przez politykę korporacyjną danego dostawcy. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez narzędzia konferencyjne można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych osobowych odpowiednich narzędzi, które wymieniliśmy pod niniejszym tekstem.

Cel i podstawa prawna

Narzędzia konferencyjne są wykorzystywane do komunikacji z potencjalnymi lub istniejącymi partnerami umownymi lub do oferowania określonych usług naszym klientom (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b GDPR). Ponadto, korzystanie z narzędzi służy ogólnemu uproszczeniu i przyspieszeniu komunikacji z nami lub naszą firmą (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GDPR). O ile uzyskano zgodę, narzędzia, o których mowa, są wykorzystywane na podstawie tej zgody; zgoda może być odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Czas przechowywania

Dane pozyskane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem narzędzi wideo i konferencyjnych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko zażądają Państwo ich usunięcia, odwołają zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel przechowywania danych. Zapisane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Twoich danych, które są zapisywane przez operatorów narzędzi konferencyjnych do ich własnych celów. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z operatorami narzędzi konferencyjnych.

Informacje o przekazywaniu danych do USA

Korzystamy z narzędzi konferencyjnych online firm mających siedzibę w USA. Podczas korzystania z tych narzędzi Państwa dane osobowe mogą być przekazywane na serwery amerykańskie odpowiednich firm. Zwracamy uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu prawa UE o ochronie danych. Przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Państwa, jako osoby poszkodowanej, kroków prawnych. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane, które znajdują się na serwerach amerykańskich, w celach inwigilacyjnych. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Do prowadzenia konferencji audio i wideo używamy obecnie następujących produktów:

Informacja o ochronie danych w przypadku spotkań online, konferencji telefonicznych i webinarów za pośrednictwem Microsoft Teams.

Biuletyn informacyjny

Na naszej stronie internetowej możesz zamówić bezpłatny biuletyn informacyjny. Podczas rejestracji do newslettera są nam przekazywane dane z maski wejściowej.

Ponadto przy rejestracji gromadzone są następujące dane:

• Adres IP komputera

• Data i godzina rejestracji

• Tematy, w odniesieniu do których otrzymają Państwo biuletyn informacyjny

Podczas procesu rejestracji uzyskuje się zgodę na przetwarzanie danych i odsyła się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych do celów wysyłania newsletterów, żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera. Celem zbierania adresu e-mail jest wysyłanie newslettera. Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji służy zapobieganiu niewłaściwemu korzystaniu z usług lub adresu e-mail.

Czas przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Adres e-mail użytkownika oraz dane zbierane w ramach podwójnego logowania (adres IP, data i godzina rejestracji) będą zatem przechowywane tak długo, jak długo będzie trwała subskrypcja biuletynu. Pozostałe dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu rejestracji są
z reguły usuwane po upływie siedmiu dni.

Subskrypcja newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez danego użytkownika. W tym celu, w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. 

Pozwala to również na cofnięcie zgody na przechowywanie danych osobowych zgromadzonych
w procesie rejestracji.

JUMO Cloud

Podczas korzystania z JUMO Cloud dane osobowe użytkownika są przetwarzane zgodnie z następującą umową o przetwarzaniu zleceń "-zgodnie z art. 28 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych-".

JUMO Cloud - Umowa o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 GDPR. 28 GDPR

Wirtualne wydarzenia online

Oferujemy Państwu możliwość uczestniczenia w wirtualnych wydarzeniach online. W tym celu korzystamy z usług i platformy firmy 6Connex. W celu rejestracji i uczestnictwa w takich wydarzeniach gromadzone, przetwarzane i przechowywane są następujące dane osobowe:

Tytuł, imię, nazwisko, firma, stanowisko, branża, kraj, kod pocztowy, adres e-mail.
Ponadto można opcjonalnie podać następujące dane: Jak dowiedziałeś się o wydarzeniu i zdjęcie profilowe

Twoje dane osobowe są przechowywane wyłącznie w centrach danych znajdujących się w Niemczech, odpowiednio w Europie. Okres przechowywania wynosi jeden rok. Na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych i handlowych, jak również na wykorzystywanie Twojego adresu e-mail na czacie, podczas rejestracji zostanie uzyskana Twoja zgoda, z odniesieniem do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać.

Uczestnicy takich wydarzeń mogą korzystać z funkcji czatu. Funkcja ta jest również dostępna dla uczestników między sobą. Dodatkowo, uczestnicy mają możliwość korzystania z funkcji czatu wideo/spotkania wideo firmy Wonder. Narzędzie nie jest zintegrowane z platformą 6Connex i żadne dane nie są wymieniane pomiędzy systemami. Do korzystania z narzędzia nie jest wymagana rejestracja, należy jedynie wybrać imię lub pseudonim oraz przyznać dostęp do kamery i mikrofonu.

W celach analitycznych i statystycznych, podczas wirtualnych wydarzeń online, zbierane i przetwarzane są dane dotyczące użytkowania. Korzystamy z tych funkcji ze względu na nasz uzasadniony interes w reklamie targe-ted. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Art. 6 Para. 1 lit. a oraz, jeśli spełnione są warunki, art. 6 lit. b GDPR. 6 lit. b GDPR.

Korzystanie z wtyczek Facebooka

Nasza strona korzysta z wtyczek społecznościowych ("wtyczki") z portalu społecznościowego facebook.com, który jest obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (białe "f" na niebieskiej płytce, przycisk "Lubię to" lub znak "Kciuk do góry") lub są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plugin". Lista i wygląd wtyczek Facebooka są dostępne pod adresem: http://developers.facebook.com/docs/plugins. Kiedy odwiedzacie Państwo stronę internetową, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka zwykle nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka i przesyła dane do Facebooka, który jest przechowywany na serwerach bez Państwa zgody i bez naciskania przycisku. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio z Facebooka do przeglądarki i integrowana z witryną. Z tego względu, nie mamy wpływu na zakres danych, które Facebook zbiera za pomocą tej wtyczki i dlatego informujemy Państwa zgodnie z naszym poziomem wiedzy:

http://www.facebook.com/help/?faq=17512

Poprzez aktywację i integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią stronę naszej strony internetowej. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przypisać Państwa wizytę na koncie na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku "Lubię to" lub komentarz, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do Facebooka i tam zapisywane. Jeśli nie jesteście Państwo użytkownikami Facebooka, nadal istnieje możliwość uzyskania i przechowywania Państwa adresu IP. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Facebook, jak również Państwa prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności znajdują się na stronie internetowej Facebook:

http://www.facebook.com/policy.php

Jeśli jesteście Państwo użytkownikami Facebooka i nie chcecie, aby Facebook zbierał dane za pośrednictwem naszej strony internetowej i łączył je z danymi o Państwa koncie na przechowywanymi na Facebooku, musicie Państwo wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Wykorzystywanie Twittera

Ta witryna korzysta z buttonów usługi Twitter. Buttony te są dostępne w serwisie Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Można je rozpoznać po pojęciach takich jak "Twitter" czy "Obserwuj", w połączeniu ze stylizowanym wizerunkiem niebieskiego ptaka. Za pomocą buttonów można udostępniać artykuł lub jedną z naszych stron na Twitterze lub obserwować dostawcę usługi na Twitterze. Gdy użytkownik wchodzi na stronę internetową, która zawiera taki button, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość buttona Twitter jest przesyłana bezpośrednio z Twittera do przeglądarki użytkownika. Dostawca nie ma zatem wpływu na ilość danych, które Twitter zbiera za pomocą tej wtyczki i informuje użytkowników zgodnie z ich poziomem wiedzy. Zgodnie z tym, jedynie adres IP użytkownika oraz adres URL odpowiedniej strony internetowej jest przesyłany wraz z użyciem buttonów, ale nie do innych celów niż wyświetlenie buttonów. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Twittera na stronie http://twitter.com/privacy. Ustawienia konta umożliwiają zmianę ustawień prywatności na Twitterze: https://twitter.com/account/settings.

Wykorzystywanie Instagrama

Nasze strony zawierają funkcje usługi Instagram. Funkcje te są dostępne w Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie Instagram, możecie połączyć zawartość naszych stron z profilem Instagram klikając button Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca tych stron nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Instagram. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności firmy Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

Wykorzystanie LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Za każdym razem, gdy odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn zostaje poinformowany, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową z Państwa adresem IP. Jeśli klikniecie Państwo na "Button Rekomendacje" LinkedIn i jesteście zalogowani na swoim koncie, LinkedIn może powiązać Państwa wizytę na naszej stronie z Państwem i Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Zastosowanie Xing

Nasza strona korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy każdym wejściu na jedną z naszych stron, która zawiera funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Według naszej wiedzy dane osobowe nie będą przechowywane. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani też nie jest analizowane zachowanie użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz buttona XING Share można znaleźć w oświadczeniu XING o ochronie danych na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Korzystanie z YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek z witryny YouTube od Google. Wtyczka ta jest obsługiwana przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzacie Państwo jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie poinformowany, którą z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, pozwalacie Państwo YouTube powiązać swoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio z Państwa profilem osobistym. Możecie Państwo temu zapobiec wylogowując się z konta YouTube. Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy

Web Tracking - Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Cele danych

- Marketing
- Reklama
- Analityka internetowa

Stosowane technologie

- Cookies
- Znaczniki pikseli

Atrybuty danych

- Adres IP (zanonimizowany)
- Informacje o przeglądarce (typ przeglądarki, strony odsyłające/wycofujące, pliki przeglądane na naszej stronie, system operacyjny, znacznik daty/czasu i/lub dane dotyczące strumienia kliknięć)
- Dane użytkowe (odsłony, kliknięcia)

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie dane (osobowe), które są gromadzone przez lub za pośrednictwem korzystania z tego serwisu.
- Adres IP
- Data i czas wizyty
- Dane użytkowe
- Ścieżka kliknięcia
- Aktualizacje aplikacji
- Informacje o przeglądarce
- Informacje o urządzeniu
- Obsługa JavaScript
- Odwiedzone strony
- URL odsyłającego
- Pobrania
- Wersja Flash
- Informacje o lokalizacji
- Aktywność zakupowa
- Interakcje widgetów

Wtyczka przeglądarki 

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możecie Państwo uniemożliwić Google Analytics zbieranie Państwa danych klikając na poniższy link. Plik opt-out cookie jest ustawiony w taki sposób, aby uniemożliwić zbieranie danych o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie: wyłącz Google Analytics. Więcej informacji na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Powierzenie przetwarzania danych

Podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach hostingu strony internetowej, czyli JUMO GmbH & Co. KG w Niemczech, zawarł umowę z Google dotyczącą powierzenia przetwarzania danych i w pełni wdrożył surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

Web Tracking - Google Analytics 4

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Google Analytics korzysta z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika w celu umożliwienia analizy korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Cele danych

- Marketing
- Analityka internetowa

Stosowane technologie

- Cookies
- Znaczniki pikseli
- Kod śledzenia

Atrybuty danych

- Adres IP (zanonimizowany)
- Informacje o przeglądarce (typ przeglądarki, strony odsyłające/wycofujące, pliki przeglądane na naszej stronie, system operacyjny, znacznik daty/czasu i/lub dane dotyczące strumienia kliknięć)
- Dane użytkowe (odsłony, kliknięcia)

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie dane (osobowe), które są zbierane przez lub za pośrednictwem korzystania z tego serwisu.
- Dane dotyczące konta
- Zanonimizowany adres IP
- Wskaźnik odrzuceń
- Informacje o przeglądarce
- Ścieżka kliknięcia
- Data i czas wizyty
- Informacje o urządzeniach
- Pobrania
- Czas trwania wizyty
- Informacje o lokalizacji
- Dostawca usług internetowych
- Ruchy myszy
- Rozdzielczość ekranu
- Dane behawioralne
- URL odsyłający
- Aktualizacje aplikacji

Podstawa prawna

Poniżej wymienione są wymagane podstawy prawne do przetwarzania danych.
- Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a GDPR

Miejsce przetwarzania danych

Unia Europejska

Okres retencji

Okres przechowywania danych to czas, w którym zebrane dane są zapisywane w celu ich przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko nie są już potrzebne do podanych celów przetwarzania.
- Klient może wybrać, jak długo Google Analytics przechowuje dane. Maksymalny okres przechowywania danych wynosi 26 miesięcy.

Przekazywanie danych do krajów trzecich

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane poza UE/EOG i do kraju, w którym nie ma wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przekazywane do USA, istnieje ryzyko, że Twoje dane mogą być przetwarzane przez władze USA, w celu kontroli i nadzoru, ewentualnie bez środków prawnych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Może to być z różnych powodów, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie.
- Stany Zjednoczone Ameryki
- Singapur
- Tajwan
- Chile

Odbiorcy danych

- Google Ireland Limited
- Google LLC
- Alphabet Inc.

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej dane

Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej dane. https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/privacy?hl=en
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką plików cookie podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego procesora na wszystkich domenach https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies, konfigurując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. Można również uniemożliwić Google gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu Państwa danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Ustawiony zostanie plik cookie opt-out, który uniemożliwi zbieranie Państwa danych przy kolejnych wizytach na tej stronie: disable Google Analytics. Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Przetwarzanie danych dotyczących zamówień

Zawarliśmy umowę z Google na przetwarzanie danych dotyczących zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckiego urzędu ochrony danych dotyczące korzystania z Google Analytics.

Google Tag Manager

Jest to system zarządzania znacznikami służący do zarządzania znacznikami JavaScript i HTML wykorzystywanymi do implementacji narzędzi śledzących i analitycznych.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Cele danych

- Zarządzanie znacznikami strony internetowej

Gromadzone dane

Ta lista przedstawia wszystkie dane (osobowe), które są gromadzone przez lub poprzez korzystanie z tej usługi.
Żadne dane osobowe nie są przetwarzane. Tag Manager jest domeną wolną od plików cookie i nie rejestruje żadnych danych osobowych. Google Tag Manager może jednak uruchamiać inne tagi, które mogą rejestrować dane.
- Żadne dane nie są gromadzone.

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej dane.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Dalsze informacje i rezygnacja

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html

Śledzenie konwersji Google Ads

Jest to usługa śledzenia konwersji. Ta usługa rejestruje, co dzieje się po kliknięciu reklamy umieszczonej przez nas za pośrednictwem Google Ads, gdy użytkownicy następnie odwiedzają witrynę. W konwersjach mierzymy, czy użytkownicy po kliknięciu w reklamę umieszczoną przez nas za pośrednictwem Google Ads wykonują określoną przez nas czynność w serwisie (np. czy zamawiają usługi). Dzięki temu użytkownik może śledzić, które słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam lub kampanie prowadzą do pożądanej interakcji użytkowników.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Cele dot. danych

 • Tracking konwersji
 • Analizy
 • Mierzenie sukcesu kampanii marketingowych

Wykorzystywane technologie

 • Cookies
 • Piksel śledzenia
 • Kod śledzenia

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Język przeglądarki
 • Typ przeglądarki
 • Reklamy kliknięte
 • Identyfikator plików cookie
 • Data i godzina wizyty
 • Adres IP
 • Referrer URL
 • Żądanie sieci web
 • Zachowanie użytkownika

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6. ust. 1 s. 1 lit. a RODO

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

 • Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

 • Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów przetwarzania.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju, w którym nie obowiązują wymagane standardy ochrony danych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń, zapoznaj się z polityką prywatności dostawcy lub skontaktuj się z nim bezpośrednio.

 • Singapur
 • Tajwan
 • Chile
 • Stany Zjednoczone Ameryki

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Google Ireland Limited, Google LLC, Alphabet Inc

Dalsze informacje i rezygnacja

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Kliknij tutaj, aby zrezygnować z tego podmiotu przetwarzającego dane we wszystkich domenach
https://safety.google/privacy/privacy-controls/

Informacje dotyczące przechowywania

Poniżej możesz zobaczyć, jaki jest najdłuższy potencjalny czas przechowywania informacji w urządzeniu, określony z wykorzystaniem metody przechowywania plików cookie, oraz dowiedzieć się, czy stosowane są inne metody.

 • Maximum age of cookie storage: 1 rok
 • Non-cookie storage: no

Remarketing Google Ads

Jest to usługa remarketingowa. Dzięki Remarketingowi użytkownik może wyświetlać użytkownikom serwisu reklamy na podstawie ich zainteresowań na innych stronach internetowych w sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarce Google lub na YouTube). W tym celu analizowane są interakcje użytkowników, m.in. o produktach i usługach, którymi użytkownik jest zainteresowany. Dzięki temu użytkownik może wyświetlać mu ukierunkowane reklamy na innych stronach internetowych nawet po wizycie na stronie.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Cele dot. danych

 • Remarketing
 • Reklama
 • Śledzenie działań użytkowników

Wykorzystywane technologie

 • Cookies

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

 • Czas trwania wizyty
 • Adres IP
 • Odwiedzone strony
 • Treści, którymi interesuje się użytkownik
 • Korzystanie ze strony internetowej
 • Referrer URL
 • Identyfikator reklamowy
 • Data i godzina wizyty
 • Informacje o urządzeniu
 • Informacje o przeglądarce

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych.

 • Art. 6. ust. 1 s. 1 lit. a RODO

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.

 • Unia Europejska

Okres przechowywania informacji

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.

 • Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów przetwarzania.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane do kraju, w którym nie obowiązują wymagane standardy ochrony danych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń, zapoznaj się z polityką prywatności dostawcy lub skontaktuj się z nim bezpośrednio.

 • Singapur
 • Tajwan
 • Chile
 • Stany Zjednoczone Ameryki

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.

 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.

Dalsze informacje i rezygnacja

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane
https://policies.google.com/privacy?hl=en

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Informacje dotyczące przechowywania

Poniżej możesz zobaczyć, jaki jest najdłuższy potencjalny czas przechowywania informacji w urządzeniu, określony z wykorzystaniem metody przechowywania plików cookie, oraz dowiedzieć się, czy stosowane są inne metody.

 • Maximum age of cookie storage: 1 rok
 • Non-cookie storage: no

Google reCAPTCHA

Ta usługa chroni strony internetowe przed botami. Usługa ta gromadzi i analizuje interakcje użytkownika na stronie internetowej i tworzy wynik, który wskazuje na podejrzane zachowanie użytkownika.

Firma przetwarzająca

Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

Cele danych

Ta lista przedstawia cele gromadzenia i przetwarzania danych.
- Ochrona bota
- Analityka

Używane technologie

- JavaScript

Gromadzone dane

Ta lista przedstawia wszystkie dane (osobowe), które są zbierane przez lub za pośrednictwem korzystania z tego serwisu.
- Rozdzielczość ekranu
- Data i czas wizyty
- Adres IP
- Język przeglądarki
- Zachowanie odwiedzających stronę
- Informacje o CSS
- Odpowiedzi na pytania zadawane na stronie
- Ruchy myszy

Podstawa prawna

Poniżej wymienione są wymagane podstawy prawne do przetwarzania danych.
- Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a GDPR

Miejsce przetwarzania danych

Unia Europejska

Okres retencji

Okres przechowywania danych to czas, w którym zebrane dane są zapisywane w celu ich przetwarzania. Dane muszą zostać usunięte, gdy tylko nie są już potrzebne do podanych celów przetwarzania.
Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celów przetwarzania.

Odbiorcy danych

- Google Ireland Limited
- Google LLC
- Alphabet Inc.

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej dane

Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej dane.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en
Kliknij tutaj, aby zapoznać się z polityką prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/privacy?hl=en
Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę plików cookie podmiotu przetwarzającego dane https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Platforma zarządzania zgodą Usercentrics

Jest to usługa zarządzania zgodą.

Firma przetwarzająca dane

Usercentrics GmbH
Rosental 4, 80331 Monachium, Niemcy

Cele danych

- Zgodność z obowiązkami prawnymi
- Przechowywanie zgody

Stosowane technologie

- Pliki cookie Akzeptieren
- Przechowywanie lokalne

Atrybuty danych

- Zgoda "Tak" lub "Nie".
- Dane z pliku dziennika (IP (zanonimizowane))

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie dane (osobowe), które są gromadzone przez lub poprzez korzystanie z tej usługi.
- Datum und Uhrzeit des Besuchs
- Informacje o urządzeniu

- Informacje o przeglądarce
- Zanonimizowany adres IP
- Dane opt-in i opt-out

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono podstawę prawną przetwarzania danych osobowych wymaganą przez Art. 6 I 1 GDPR.
- Art. 6 par. 1 s. 1 lit. c GDPR

Miejsce przetwarzania danych

Unia Europejska

Okres przechowywania danych

Zaświadczenie o odwołaniu wcześniej udzielonej zgody będzie przechowywane przez okres trzech lat. Z jednej strony, przechowywanie jest oparte na naszej odpowiedzialności zgodnie z art. 5 ust. 2 GDPR. 5 ust. 2 GDPR. Zobowiązuje to do przestrzegania przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Z drugiej strony, przechowywanie w regularnym okresie przedawnienia zgodnie z § 195 BGB z trzech lat. Ten okres przedawnienia rozpoczyna się z końcem roku, w którym powstało roszczenie (§ 199 BGB). W związku z tym, trzyletni okres przedawnienia rozpoczyna się z końcem 31.12. i kończy się trzy lata później 31.12., 24.00.

Odbiorcy danych

- Usercentrics GmbH

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej dane

Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej dane.
datenschutz@usercentrics.com

Dalsze informacje i rezygnacja

Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane https://usercentrics.com/privacy-policy/

Ogólna uwaga dotycząca linków zewnętrznych

W celach informacyjnych na naszej stronie internetowej znajdują się linki zewnętrzne do stron internetowych osób trzecich, takich jak filmy z YouTube, materiały mapowe z Google Maps, kanały RSS lub obrazy z innych stron internetowych. Nie mamy żadnej kontroli nad treścią lub prezentacją zewnętrznych stron obsługiwanych przez osoby trzecie. Treść niniejszej polityki prywatności może nie mieć tam zastosowania. Dlatego prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności danego operatora. JUMO GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez te strony ani za ich treść.

Projekt automatyzacji marketingu Mautic open-source

Jest to usługa open-source do automatyzacji zadań marketingu online.

Firma przetwarzająca

Acquia Inc. 53 State Street, 10th Floor Boston, Massachusetts 02109, Stany Zjednoczone Ameryki

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej

Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej:
privacy@acquia.com

Cele dot. danych

Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych.

Śledzenie strony

Analizy
Marketing

Wykorzystywane technologie:

Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.

Pliki cookie

Skrypty Java
Sygnalizatory Web beacons

Zebrane dane

Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.

Informacje o przeglądarce

Dane użytkownika
Data i godzina wizyty
Zachowanie osób odwiedzających stronę internetową
Dane demograficzne i geograficzne
Informacje o urządzeniu i systemie operacyjnym
Dostawca usług internetowych
Adres IP
Odwiedzone strony
URL odsyłający
Ścieżka kliknięcia
Pliki do pobrania/ pobieranie
Położenie geograficzne
Informacje o położeniu
Dane użytkowe
Agent użytkownika
Kliknięcia

Podstawa prawna

Poniżej wymieniono wymagane podstawy prawne dotyczące przetwarzania danych na podst. Art. 6 para. 1 s. 1 lit. a GDPR

Lokalizacja przetwarzania

Jest to główna lokalizacja, w której przetwarzane są zebrane dane. Jeśli dane są przetwarzane również w innych krajach, użytkownik jest informowany osobno.
Unia Europejska,
Stany Zjednoczone Ameryki

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.
Pliki cookie są usuwane po 7 dniach.

Przekazywanie do innych państw

Ta usługa może przekazywać zebrane dane do innego kraju. Należy pamiętać, że ta usługa może przekazywać dane poza UE/EOG i do danego kraju bez wymaganych standardów ochrony danych. Jeśli dane są przesyłane do USA, istnieje ryzyko, że będą mogły być przetwarzane przez władze USA w celu kontroli i nadzoru, być może bez środków odwoławczych. Poniżej znajduje się lista krajów, do których dane są przekazywane. Dane mogą przekazywane w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie.
Stany Zjednoczone Ameryki

Odbiorcy danych

Poniżej wymieniono odbiorców gromadzonych danych.
Acquia Inc.
Mautic org.

Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej dane
Poniżej można znaleźć adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej dane.
privacy@acquia.com
Kliknij tutaj, aby przeczytać politykę prywatności podmiotu przetwarzającego dane
https://www.mautic.org/privacy-policy

Informacje ogólne o zewnętrznych źródłach informacji (linki)

Dla celów informacyjnych, nasze strony internetowe mogą zawierać linki do stron osób trzecich, takich jak filmy wideo z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS lub grafika z innych stron internetowych. Nie mamy żadnego wpływu na zawartość lub wygląd zewnętrznych stron internetowych prowadzonych przez osoby trzecie. Treść niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych może nie mieć tam zastosowania. W związku z tym prosimy o zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie danych osobowych dostarczonymi przez odpowiedniego dostawcę. JUMO nie ponosi odpowiedzialności za działania wynikające z tych stron lub za ich treść.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane, to w rozumieniu RODO są Państwo osobami, których dane dotyczą, i mają Państwo następujące prawa wobec nas:

1. Prawo do informacji

Mogą Państwo poprosić nas o potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, mogą Państwo poprosić administratora o udzielenie następujących informacji:

(1) cele, dla których dane osobowe są przetwarzane;

(2) kategorie przetwarzania danych osobowych;

(3) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub są nadal ujawniane;

(4) planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria określania okresu przechowywania;

(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu; 

(6) istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(7) wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zgromadzone od Państwa;

(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1
i 4 RODO oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa.

Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy dane osobowe Państwa dotyczące są przekazywane do kraju trzeciego, czy też do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście można zażądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

2. Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo do korekty i/lub uzupełnienia danych osobowych przez administratora danych w przypadku, gdy przetwarzane dane osobowe dotyczące Państwa są nieprawidłowe lub niekompletne. JUMO niezwłocznie dokonuje sprostowania.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Na poniższych warunkach mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą:

(1) jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych - przez okres umożliwiający nam sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3) administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów ich przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

(4) jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Jeżeli ograniczenie przetwarzania jest ograniczone zgodnie z powyższymi wymogami, zostaną Państwo o tym poinformowani przez administratora przed zniesieniem ograniczenia.

4. Prawo do usunięcia danych

Obowiązek usunięcia

Możecie Państwo zwrócić się do nas o niezwłoczne usunięcie Państwa danych osobowych, i będziemy zobowiązani do niezwłocznego usunięcia tych danych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

(1) Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w inny sposób przetwarzane;

(2) W przypadku cofnięcia przez Państwa zgody, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie istnieje żadna inna podstawa prawna przetwarzania;

(3) Wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO;

(4) Dane osobowe, które Państwa dotyczą, były przetwarzane niezgodnie z prawem;

(5) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;

(6) Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Informowanie osób trzecich

Jeżeli upubliczniliśmy dane osobowe Państwa dotyczące do publicznej wiadomości i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmujemy rozsądne działania, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania administratorów przetwarzających te dane osobowe, że Państwo jako osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. 

Wyjątki

Prawo do usunięcia nie ma zastosowania, o ile przetwarzanie danych jest niezbędne:

(1) do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;

(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy, lub do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej;

(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i jak też art. 9 ust. 3 RODO;

(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub

(5) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5. Prawo do informacji

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do żądania od administratora poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, administrator jest zobowiązany poinformować o tym wszystkich odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Mają Państwo prawo być poinformowani przez administratora o takich odbiorcach.

6. Prawo do możliwości przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które przekazali Państwo JUMO, w uporządkowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, mają Państwo prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, bez utrudnień ze strony JUMO, pod warunkiem, że

(1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz

(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, mają Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób. Prawo do możliwości przekazania nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

7. Prawo sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, tym profilowania na podstawie tych przepisów. Nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania,
w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe Państwa dotyczące nie będą już przetwarzane do tych celów. Bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

8. Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych

Mają Państwo prawo do odwołania w każdej chwili oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych - w tym profilowaniu - która ma skutki prawne dla Państwa lub znacząco wpływa na Państwa sytuację w podobny sposób. Prawa tego nie stosuje się, jeżeli ta decyzja:

(1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem,

(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub

(3) opiera się na wyraźnej Państwa zgodzie.

Jednakże decyzje te nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych zgodnie
z art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO i podjęto odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności oraz Państwa prawnie uzasadnionych interesów.
W przypadkach, o których mowa w punktach (1) i (3) powyżej, JUMO wdraża właściwe środki ochrony Państwa praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony JUMO, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

10. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego administracyjnego lub sądowego środka ochrony prawnej, przysługuje Państwu prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo zamieszkują, pracują, lub podejrzewają naruszenie przepisów, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, jest sprzeczne z przepisami RODO. Organem tym na terenie Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych regulacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych, jeśli będzie to konieczne ze względu na postęp techniczny. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze oświadczenia dotyczące ochrony danych. Prosimy każdorazowo zapoznawać się z aktualną wersją naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

„JUMO” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000113392, REGON: 932045640, NIP: 8992297851, kapitał zakładowy 50.000 PLN,

Tel:  +48 71 339 32 79
Fax:  +48 71 339 32 80
E-Mail:  info.pl@jumo.net  
https://www.jumo.pl/ 

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych, czyli osobami fizycznymi lub prawnymi, organami publicznymi, jednostkami lub innymi podmiotami, którym ujawnia się dane osobowe są lub mogą być firmy spedycyjne, kancelarie prawnicze, doradcy podatkowi, wywiadownie gospodarcze, firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, firmy przewozowe.

Odbiorcą danych osobowych jest także spółka JUMO GmbH & Co. KG z siedzibą w Fuldzie w Niemczech, Moritz-Juchheim-Strasse 1, 36039 Fulda.

Dane kontaktowe przedstawiciela administratora

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych informacji na temat ochrony danych i przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się bezpośrednio z naszym przedstawicielem:

 

Monika Gabrynowicz

Tel: +48 71 339 32 83;
Fax: +48 71 339 32 80;
E-Mail: monika.gabrynowicz@jumo.net;
JUMO Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław

 

Ustawienia prywatności