Wieża chłodnicza

Woda chłodząca

W wielu procesach technicznych powstaje niewykorzystane ciepło, np. w centrach danych i elektrowniach. Ciepło procesowe musi być odprowadzane w celu ochrony ludzi, roślin i produktów przed tą energią cieplną. Chłodnie parowe, zwane również chłodniami kominowymi, spełniają właśnie tę funkcję. Ponieważ woda chłodząca ma tendencję do zagęszczania się podczas odparowywania z powodu roztworu soli i substancji stałych, a także ze względu na to, że jest miejscem rozmnażania się organizmów (glonów, patogenów), jakość wody musi być stale monitorowana.