Klimatyzacja System grzewczy na pokładzie statku Wymiennik ciepła

Systemy grzewcze i chłodnicze

W przypadku statków, systemy ogrzewania, chłodzenia i klimatyzacji zapewniają optymalną temperaturę dla ładunku, załogi i pasażerów. Wymienniki ciepła są stosowane w systemach grzewczych i chłodniczych. Wymagana technika pomiarowa i kontrolna musi spełniać standardy sektora żeglugowego. JUMO posiada dopuszczenia Bureau Vertitas i DNV GL dla technologii czujników pomiarowych i automatyki.