Produkcja piwa

Tutaj znajdą Państwo technikę pomiarową dedykowaną dla instalacji w procesach browarniczych. Na podstawie szczegółowych ilustracji i opisów pokazujemy, jak mogą wyglądać rozwiązania z zakresu czujników i automatyki dla kadzi zaciernych, kadzi lauterowych, kotłów warzelnych, chłodnic brzeczki oraz zbiorników fermentacyjnych i magazynowych. Tutaj dowiedzą się Państwo, w jaki sposób czujniki, sterowniki i systemy automatyki pomagają uczynić cały proces warzenia piwa bardziej niezawodnym, wydajnym i zrównoważonym.

Kadź zacierna

3 Rozwiązania

Przy tworzeniu zacieru w kadzi zaciernej kluczowy jest precyzyjny pomiar i regulacja temperatury. W tym przypadku mieszanka słodu i wody jest poddawana określonemu programowi termicznemu, w wyniku którego skrobia w słodzie jest rozkładana na cukier. Wysoce precyzyjna regulacja temperatury umożliwia uzyskanie wysokiej wydajności tego procesu.

Chłodzenie brzeczki

4 Rozwiązania

Po oczyszczeniu w wirówce lub poprzez filtrację brzeczka musi być jak najszybciej schłodzona do temperatury fermentacji. Bardzo ważne są tu zarówno parametry czasowe jak i temperaturowe. Tempo przepływu brzeczki uzależnione jest od temperatury brzeczki. Im cieplejsza brzeczka, tym wolniej przepływa ona przez chłodnicę.

Zbiornik fermentacyjny i magazynowy

3 Rozwiązania

Podczas fermentacji do brzeczki dodawana jest określona ilość drożdży. Na początku fermentacji drożdże są dobrze napowietrzane, a następnie poddawane fermentacji - w optymalnej dla nich temperaturze. Podczas późniejszego przechowywania drożdże są zbierane, a młode piwo jest przechowywane przez określony czas w określonej temperaturze, zależnej od rodzaju piwa.

Kadź filtracyjna

2 Rozwiązania

Podczas procesu zacierania łuski słodu, zużyte ziarno oddziela się od brzeczki. Tutaj zużyte ziarno działa jak filtr. Zacier jest przepompowywany i recyrkulowany w obiegu do momentu powstania warstwy filtracyjnej z łusek. Mieszadło jest sterowane na podstawie różnicy ciśnień, dzięki czemu filtracja jest efektywna.

Kocioł warzelny

3 Rozwiązania

Gotowanie brzeczki pozwala na wydobycie z chmielu jego aromatu. Jednocześnie odparowywane są wszelkie składniki, które mogłyby mieć zły wpływ na smak piwa. Dzięki temu brzeczka jest uwalniana od innych substancji zawartych w osadzie drożdżowym, które denaturują i oddzielają się w wysokiej temperaturze. Pozytywnym efektem ubocznym gotowania brzeczki jest jej sterylizacja.