Przetworniki i regulatory

Przetworniki i regulatory umożliwiają pomiar i kontrolę szerokiego zakresu fizykochemicznych zmiennych mierzonych w cieczach. Rozwiązania JUMO to niezawodna kontrola przewodnictwa potencjału redoks i wartość pH, a także stężenia amoniaku, bromu, chloru, dwutlenku chloru, tlenu rozpuszczonego, sody kaustycznej, nadtlenku wodoru, ozonu, kwasu nadoctowego i azotowego.

Przetworniki i regulatory

Przetworniki i regulatory umożliwiają pomiar i kontrolę szerokiego zakresu fizykochemicznych zmiennych mierzonych w cieczach. Rozwiązania JUMO to niezawodna kontrola przewodnictwa potencjału redoks i wartość pH, a także stężenia amoniaku, bromu, chloru, dwutlenku chloru, tlenu rozpuszczonego, sody kaustycznej, nadtlenku wodoru, ozonu, kwasu nadoctowego i azotowego.

Produkty

Filtr

Filtr
1
Wyniki: –