Schemat instalacji pomiarowej na piecu komorowym Piec komorowy

Dyskretne procesy obróbki cieplnej

Wiele procesów przemysłowych wymaga tzw. dyskretnego procesu obróbki cieplnej. W zamkniętych systemach, takich jak szafy grzewcze i suszarnicze, piece z górnym załadunkiem i piece komorowe, możliwe jest łatwiejsze stworzenie i utrzymanie optymalnych warunków procesu. W niektórych zastosowaniach wymagana jest również absolutna szczelność, np. w piecach na gaz obojętny i piecach próżniowych, które wymagają takiej formy.