Insert your alternative text
Serwis wyjazdowy

Zapewnij płynną pracę swojej instalacji

Skorzystaj z naszych kompleksowych usług w zakresie konserwacji, usuwania usterek i wsparcia podczas pierwszego uruchomienia. Naszym celem jest maksymalizacja wydajności Państwa instalacji. W zależności od priorytetu danej sprawy możemy uzgodnić czas wizyty dostosowany do Państwa potrzeb.

Zakres naszych usług:

  • Pierwsze uruchomienie
  • Optymalizacja procesów
  • Instruowanie i szkolenie personelu w ramach procedury uruchamiania
  • Konsultacje w sprawie konserwacji
  • Doposażenie urządzeń w dodatkowe funkcjonalności opcjonalne
  • Aktualizacje sprzętu i oprogramowania
  • Wymiana części eksploatacyjnych
  • Umowy konserwacyjne

Twoje korzyści

Szybko reagujący serwis JUMO skraca czas przestojów w Państwa zakładach. Nasi wysoko wykwalifikowani technicy posiadają obszerną wiedzę na temat naszych produktów oraz ich zastosowań, którą z chęcią się z Państwem podzielą.

Twoja osoba kontaktowa:


Wyjazdowe usługi serwisowe

Krzysztof Golubski +48 71 339 32 91 +48 71 339 32 91