Zbiorniki wody balastowej na pokładzie statku Zarządzanie wodą balastową Produkcja wody pitnej Oczyszczanie ścieków

Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody jest niezbędnym procesem na dużych statkach. Woda balastowa musi być oczyszczona tak, aby po zrzuceniu do innych wód nie szkodziła ich ekosystemom. Oczyszczane są również ścieki. Na statkach woda pitna jest często pozyskiwana z wody morskiej. Do wszystkich tych zastosowań JUMO oferuje technologię czujników i automatyki z odpowiednimi dopuszczeniami dla floty pływającej.