Insert your alternative text
Kalibracja

Kalibracja wilgotności

JUMO wspiera swoich klientów w całym cyklu życia produktu. Dlatego oczywiście oferujemy również możliwość kalibracji naszych czujników do pomiaru wilgotności. Musi to być wykonywane regularnie, aby zagwarantować, że urządzenia pomiarowe działają zgodnie z ich danymi technicznymi i tym samym pracują na optymalnym poziomie.

Dokładny pomiar wilgotności jest bardzo ważny

Jeśli powietrze lub różne materiały są wystawione na działanie wilgoci, to ma ona wpływ na wiele z ich właściwości. Monitorowanie i mierzenie poziomu wilgotności jest ważne, aby zapobiec efektom takim jak kondensacja, korozja, rozwój pleśni, wypaczenia i zanieczyszczenia produktów.

Wilgotność musi być mierzona w zakładach produkujących i sprzedających żywność, produkty farmaceutyczne, chemikalia, paliwa, drewno, tekstylia i papier. Muzea, galerie sztuki, centra danych, szpitale, laboratoria badawcze i producenci półprzewodników są innymi instytucjami/przedsiębiorstwami, dla których pomiar wilgotności ma ogromne znaczenie.

Akredytowana kalibracja wilgotności:

  • Higrometr do bezpośredniego pomiaru wilgotności również z przetwornikiem i rejestratorem danych w laboratorium

  • Komory temperaturowe i klimatyczne (wilgotność) w laboratorium i na miejscu u klienta

Zakres naszych usług

  • Kalibracja zgodnie z obowiązującymi wytycznymi DKD
  • Wydanie świadectwa wzorcowania (dokumentacja wyników wzorcowania)


Twoje korzyści

  • Kompletny serwis z jednego źródła
  • Międzynarodowa zgodność i uznawanie akredytowanych kalibracji pozwala uniknąć kosztów wynikających z wielokrotnych analiz
  • Ograniczenie liczby wad produktu lub przypadków wycofania produktu z rynku
  • Zwiększenie zaufania klientów do jakości ich produktów i usług

Twoja osoba kontaktowa


Kalibracja przetworników wilgotności

Krzysztof Golubski +48 71 339 32 91 +48 71 339 32 91