Najczęściej zadawane pytania / FAQ

Odpowiedzi na pytania i praktyczne wskazówki

Tutaj znajdą Państwo praktyczne przykłady oraz literaturę dotyczącą wielu zagadnień związanych z najnowszymi oraz starszymi produktami JUMO, a także podstawowych zagadnień technicznych, takich jak pomiary fizykochemiczne, pomiar przepływu czy pomiar temperatury.


Log4j nie jest używany w żadnym z produktów JUMO. Dlatego żaden z naszych produktów nie jest zagrożony przez CVE-2021-44228 lub CVE-2021-45046.