Insert your alternative text
Kalibracja

Usługi kalibracyjne z certyfikacją DAkkS

Regularne wzorcowanie zapewnia jakość produktu w oparciu o porównywalne międzynarodowe wyniki pomiarów. Zgodnie z Państwa wymaganiami w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów, my jako akredytowany przez DAkkS usługodawca opracowujemy indywidualną strategię kalibracji z koncepcjami oszczędzającymi czas i przejmujemy związane z nią prace kalibracyjne - niezależnie od producentów urządzeń.

Certyfikat akredytacji DAkkS

Wiedza specjalistyczna zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Pobierz przegląd naszych możliwości w zakresie kalibracji i pomiarów (CMC)!

Download

Kalibracja DAkkS

Nadal często słyszy się o kalibracji DKD (niemiecki serwis kalibracji) lub akredytacji DKD. Jednak od 2010 r. odpowiada za to DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle). Jest to krajowa jednostka akredytująca Republikę Federalną Niemiec i jest odpowiedzialna za sprawy obejmujące ocenę, akredytację i monitorowanie laboratoriów badawczych/kalibracyjnych zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025. Norma ta określa techniczne i specjalistyczne kwalifikacje wymagane od laboratorium kalibracyjnego i systemu zarządzania jakością.

Akredytowany usługodawca

Zlecając usługi akredytowanym przez DAkkS firmom osiąganie wewnętrznych i zewnętrznych celów jakościowych jest łatwiejsze, a audyty przebiegają w sposób bardziej efektywny. Pomaga to uniknąć dodatkowych kosztów związanych z powtórnymi audytami i wycofywaniem produktów z rynku ze względu na braki jakościowe. Dowód akredytacji zgodnie z ISO/IEC 17025 jest zatem podstawowym kryterium wyboru dostawcy usług kalibracyjnych.

Kalibracja temperatury w temperaturze normalnej

Kalibracja temperatury w temperaturze normalnej

Kalibracja w punkcie potrójnym wody

Kalibracja w punkcie potrójnym wody

Wzorcowanie czujników temperatury w piecu kalibracyjnym

Zakres naszych usług

 • Akredytacja zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17025:2018
 • Kod laboratorium D-K-15129-01-00
 • Zakres kalibracji: -200 do +1100 °C
 • Kalibracje w obszarach:
  • Termodynamicznych wielkości mierzonych
  • Pomiary temperatury
  • Rezystancyjne czujniki temperatury*
  • Termometry tarczowe*
  • Przetworniki temperatury, rejestratory danych*
  • Termopary*
  • Blokowe kalibratory temperatury
  • Termometry mechaniczne*
  • Urządzenia do wyświetlania temperatury i symulatory*
  • Komory klimatyczne (temperatura)*

* Dostępne są również wyjazdowe usługi kalibracyjne


Twoje korzyści

 • Kalibracja, jako usługa, dla urządzeń innych producentów o doskonałym stosunku ceny do jakości.
 • Kalibracja akredytowana przez DAkkS w laboratorium i na miejscu u klienta

Jako akredytowany przez DAkkS dostawca usług kalibracji, JUMO wspiera Cię wiedzą, doświadczeniem i innowacyjnymi procesami, pomagając Ci w ten sposób chronić jakość Twoich produktów i minimalizować czasy przestojów w zakładzie.

Chcą Państwo przeprowadzić kalibrację swoich urządzeń, łańcuchów pomiarowych, czujników itp. lub potrzebują Państwo informacji o kalibracji DAkkS?

Twoja osoba kontaktowa


Kalibracja DAkkS

Krzysztof Golubski +48 71 339 32 91 +48 71 339 32 91

Inne nieakredytowane usługi

Oprócz kalibracji z certyfikacją DAkkS oferujemy również inne nieakredytowane usługi w tym zakresie, takie jak badania zgodnie z normami AMS2750, CQI-9 i ISO 9001.

Dzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem. Zapisz się na seminarium i skorzystaj z naszego know-how.