Kalibracja

Kalibracja DAkkS - co należy wiedzieć

Optymalizacja procesów produkcyjnych, poprawa jakości produktów i zwiększenie wydajności zakładu nigdy nie były ważniejsze niż w dzisiejszym świecie VUCA. Kalibracja DAkkS jest jednym z najważniejszych kluczy do osiągnięcia tych celów. Dowiedz się więcej o kalibracji DAkkS i jej zaletach!

Spis treści

Co to jest kalibracja DAkkS?

Skrót DAkkS oznacza Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH, która jest odpowiedzialna za akredytację laboratoriów kalibracyjnych w Niemczech. Potoczne określenie "kalibracja DAkkS" odnosi się do kalibracji, w której wyniki są powiązane z normami krajowymi. Kalibracja ta jest przeprowadzana przez akredytowane laboratorium kalibracyjne. Oznacza to, że laboratorium działa zgodnie z określonymi standardami jakości i jest uznawane przez DAkkS.

Zgodnie z jakimi wytycznymi przeprowadzana jest kalibracja DAkkS?

Kalibracja opiera się na uznanych na całym świecie wytycznych dotyczących kalibracji, takich jak dyrektywa DKD-R 5-1. W ten sposób wyniki kalibracji są porównywalne w skali międzynarodowej i zgodne z uznanymi normami. Jednocześnie gwarantowana jest jakość i identyfikowalność kalibracji.

Jaka jest różnica między kalibracją DAkkS a kalibracją DKD?

Przed 2010 rokiem kalibracje w Niemczech były przeprowadzane zgodnie ze specyfikacjami Deutscher Kalibrierdienst (DKD). Wraz z założeniem DAkkS, DKD zostało zintegrowane z DAkkS, tak więc kalibracja DKD odpowiada dzisiejszej kalibracji DAkkS. Te dwa terminy są często używane zamiennie.

Co określa norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018?

Norma DIN EN ISO/IEC 17025 określa wymagania dla laboratoriów testowych i kalibracyjnych. Obejmuje ona różne obszary, w tym wiedzę fachową pracowników, stosowanie odpowiednich metod testowania i kalibracji, identyfikowalność pomiarów z uznanymi normami, kontrolę niepewności pomiaru, zapewnienie jakości i monitorowanie urządzeń pomiarowych. Określa również wymagania dotyczące raportowania wyników, w tym prezentacji niepewności pomiarowych i innych istotnych informacji.

Jak działa kalibracja DAkkS?

Kalibracja DAkkS jest przeprowadzana zgodnie ze standardowymi procedurami kalibracji. Najpierw urządzenie pomiarowe, które ma zostać skalibrowane, jest sprawdzane lub oceniane pod kątem możliwości kalibracji. Następnie przeprowadzane są kalibracje przy użyciu precyzyjnych wzorców odniesienia. Zmierzone wartości są porównywane ze znanymi wartościami wzorców odniesienia i dokumentowane.

W jaki sposób dokumentowane są wyniki kalibracji DAkkS?

Po zakończeniu kalibracji DAkkS właściciele urządzeń otrzymują certyfikat kalibracji. Zawiera on szczegółowe informacje o skalibrowanym urządzeniu, przeprowadzonych kalibracjach i wynikach kalibracji. Certyfikat kalibracji służy jako dowód kalibracji, który jest identyfikowalny z normami krajowymi i może być przedstawiony w przypadku audytów jakości lub zapytań klientów.

Przykładowy certyfikat kalibracji DAkkS, strona 1

Przykładowy certyfikat kalibracji DAkkS, strona 1

Przykładowy certyfikat kalibracji DAkkS, strona 2

Przykładowy certyfikat kalibracji DAkkS, strona 2

Czy istnieją różne kalibracje DAkkS?

Wymagania dotyczące kalibracji DAkkS mogą się różnić w zależności od wielkości mierzonej i urządzenia pomiarowego. Mogą one również różnić się pod względem stosowanych procedur kalibracji, wzorców odniesienia i niepewności pomiaru. Dlatego zaleca się wybór laboratorium kalibracyjnego, które specjalizuje się w odpowiednim typie urządzenia.

Jak często należy przeprowadzać kalibrację DAkkS?

Częstotliwość kalibracji DAkkS zależy od różnych czynników, takich jak wymagania norm, specyfikacje producenta i specyficzne warunki zastosowania urządzenia pomiarowego. Okres ponownej kalibracji jest określany przez użytkownika. Z reguły początkowo zaleca się coroczną rekalibrację, aby zapewnić dokładną pracę urządzeń pomiarowych. Ważne jest, aby użytkownik znał historię swojego urządzenia pomiarowego i w razie potrzeby wydłużył lub skrócił okres ponownej kalibracji, aby zapewnić, że urządzenie pomiarowe jest również zgodne ze specyfikacją urządzenia między okresami ponownej kalibracji.

Dla kogo kalibracja DAkkS jest obowiązkowa?

W wielu branżach - takich jak przemysł motoryzacyjny, opieka zdrowotna czy produkcja żywności - dokładne pomiary mają kluczowe znaczenie. Nieprawidłowe pomiary mogą prowadzić do problemów z jakością, zagrożenia bezpieczeństwa lub konsekwencji prawnych. Wzorcowanie przez akredytowane laboratorium kalibracyjne zapewnia, że urządzenia pomiarowe są zgodne z obowiązującymi normami i wymaganiami, dzięki czemu dostarczają dokładnych wyników. Jeśli norma lub dyrektywa wymaga "wartości pomiarowych identyfikowalnych z normami krajowymi", zawsze preferowana jest kalibracja DAkkS, ponieważ certyfikat kalibracji DAkkS, w przeciwieństwie do kalibracji ISO, jest już uważany za dowód.

Jakie są zalety kalibracji DAkkS?

Nawet firmy, dla których kalibracja DAkkS nie jest obowiązkowa, korzystają z wysokiej dokładności pomiarów kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025. W ten sposób mogą one łatwiej osiągać wewnętrzne i zewnętrzne cele jakościowe i bardziej niezawodnie przechodzić audyty. Można uniknąć dodatkowych kosztów związanych z powtarzaniem audytów i wycofywaniem produktów z rynku z powodu niskiej jakości.

Jaka jest różnica między kalibracją DAkkS a kalibracją ISO lub kalibracją fabryczną?

Oprócz kalibracji DAkkS, która znajduje się na szczycie hierarchii kalibracji, dostępne są inne procedury kalibracji:

Kalibracja ISO

Kalibracja ISO jest przeprowadzana przez wyspecjalizowane laboratoria kalibracyjne zgodnie z normami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością i wiedzy technicznej w laboratoriach kalibracyjnych są określone w normie ISO 9001. Zapewnia to stałą jakość i identyfikowalność z tak zwanym oryginalnym standardem. Jeśli kalibracja DAkkS nie jest absolutnie konieczna, nie jest dostępna dla danej wielkości mierzonej lub nie jest wymagana ze względu na koszty, kalibracja może być również przeprowadzona zgodnie z normą ISO 9001. Certyfikaty kalibracji nie są jednak ważne na całym świecie.

Kalibracja fabryczna

Kalibracja fabryczna lub kalibracja producenta jest przeprowadzana przez producenta urządzenia pomiarowego. Urządzenie jest kalibrowane przed dostawą do klienta, aby upewnić się, że spełnia określone specyfikacje. Kalibracja fabryczna może być używana jako punkt odniesienia do sprawdzania pomiarów urządzenia. Należy jednak zauważyć, że kalibracja fabryczna zazwyczaj nie zapewnia takiej samej identyfikowalności z normami i standardami jak kalibracja DAkkS.