Lokalna stacja przesyłowa ciepła i podłączenie do domu Centralna stacja wymiany ciepła Podłączenie do budynku mieszkalnego

Liczniki ciepła i chłodu

Licznik ciepła i chłodu jest urządzeniem pomiarowym służącym do określania energii pobranej przez użytkownika. W celach kalkulacyjnych mierzy się i oblicza przepływ objętościowy medium oraz różnicę temperatur pomiędzy przepływem a powrotem. Liczniki ciepła i chłodu stosowane są m.in. w stacjach przesyłowych centralnego ogrzewania lub na podłączeniu do domu. W naszym portfolio znjadziecie Państwo dedykowane parowane czujniki temperatury i wiele różnych komponentów optymalizujących ich instalację i użytkowanie.