Pomiar temperatury

Bezprzewodowy pomiar temperatury

W bezprzewodowym pomiarze temperatury, jej wartość (tj. rezystancja w przypadku czujników oporowych) jest przekazywana z nadajnika do odbiornika za pomocą częstotliwości radiowej 868,4 MHz. Stąd sygnał może być dalej przetwarzany w postaci cyfrowej lub analogowej.