Kocioł warzelny

Gotowanie brzeczki pozwala na wydobycie z chmielu jego aromatu. Jednocześnie odparowywane są wszelkie składniki, które mogłyby mieć zły wpływ na smak piwa. Dzięki temu brzeczka jest uwalniana od innych substancji zawartych w osadzie drożdżowym, które denaturują i oddzielają się w wysokiej temperaturze. Pozytywnym efektem ubocznym gotowania brzeczki jest jej sterylizacja.

Rekomendowane produkty do Twojej aplikacji

Technologia pomiarów i regulacji dla zapewnienia doskonałego smaku

Pomiar ciśnienia, temperatury i wartości pH w kotle brzeczkowym

Procesy zachodzące w kotle warzelnym mają decydujące znaczenie dla smaku i koloru piwa. W celu osiągnięcia optymalnego wyniku i zachowania jakości i powtarzalności, technika pomiarów i regulacji JUMO gwarantuje osiągnięcie odpowiedniego programu temperaturowo-czasowego, właściwego ciśnienia, jak również optymalnej wartości pH.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83