Definicja, izobary, przykłady zastosowania

CIŚNIENIE BEZWZGLĘDNE

Ciśnienie atmosferyczne nie zawsze jest dobrym wyborem jeśli chodzi o ciśnienie odniesienia (punkt zerowy). Niektóre aplikacje wymagają wybrania innego - stałego punktu, takiego który uniezależniłby pomiar od ciśnienia atmosferycznego, które naturalnie ulega zmianie.

Definicja

Punktem zerowym skali ciśnienia bezwzględnego jest próżnia. Dlatego też dane dotyczące ciśnienia bezwzględnego są zawsze mierzone w odniesieniu do niej.

Typowe zastosowania zawsze obejmowały pomiary ciśnienia atmosferycznego. Barometry lub wysokościomierze w samolotach zwyczajowo na nim opierały swoje działanie. Siła ciężkości naszej atmosfery determinuje ciśnienie atmosferyczne pamb . Na poziomie morza ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1013 mbarabs i spada wraz ze wzrostem wysokości. Przykładowo na szczycie Mount Everest ciśnienie atmosferyczne wynosi zaledwie ok. 400 mbarabs.

Rys. 1 Izobary na mapie pogodowej © ZAMG

Ciśnienie atmosferyczne - izobary

W prognozach pogody kształtowanie się ciśnienia atmosferycznego przedstawia się za pomocą izobar (rys. 1). Miejsca o tym samym ciśnieniu atmosferycznym są połączone liniami. Izobary te są zwykle dzielone na przyrosty co 5 hPa.

Jeśli obszar jest otoczony okręgami izobar, to centrum jest identyfikowane jako obszar wysokiego lub niskiego ciśnienia, w zależności od kierunku zmiany ciśnienia (spadek lub wzrost). Wahania związane z pogodą pomiędzy obszarami wysokiego i niskiego ciśnienia wynoszą około +/-20 hPa. Odpowiada to wartościom 20 mbar / 2 % ciśnienia atmosferycznego / 0,2 mH2O.


Ciśnienie bezwzględne – przykłady zastosowania

Procesy w inżynierii procesowej często odbywają się w pojemnikach próżniowych, np. w sterylizatorach lub autoklawach. Ciśnienie procesowe, które ma być mierzone, jest następnie izolowane od atmosfery i określane za pomocą przetworników ciśnienia bezwzględnego.

Producenci samochodów używają robotów z chwytakami próżniowymi do transportu dużych elementów, takich jak maski silnika. Podciśnienie jest wówczas monitorowane, aby zapewnić utrzymanie wydajności ssania chwytaków.

W przypadku maszyn do pakowania z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, poziom podciśnienia jest mierzony w celu kontrolowania procesu pakowania w folię termokurczliwą.

Termin "próżnia" jest często używany potocznie do opisania praktycznie pustej przestrzeni. Na przykład, ludzie mówią, że coś zostało "zapakowane próżniowo".

Rys. 2 Schemat czujnika ciśnienia bezwzględnego