Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Znaleziono niepoprawną konfigurację. Skontaktuj się z administratorem.

 
Ostrzeżenie

Ostrzeżenie

Znaleziono niepoprawną konfigurację. Skontaktuj się z administratorem.

 
Historia sukcesu – akwakultura

Akwakultura ANFACO i innowacyjne rozwiązania JUMO: Sterowanie PLC i precyzyjny pomiar konduktywności

Systemy akwakultury z recyrkulacją (SRA/RAS) należą do trendów technologicznych w hodowli ryb i umożliwiają efektywną, jak również przyjazną dla środowiska hodowlę ryb w kontrolowanych obiektach produkcyjnych. W końcu są to najnowocześniejsze systemy uzdatniania wody, które dzięki zamkniętemu systemowi obiegu są niewrażliwe na wpływy zewnętrzne. Ponadto wymagają one bardzo mało miejsca. Kolejną ważną cechą jest to, że każdego dnia należy wymienić tylko minimalną ilość wody, co pozwala na oszczędność zasobów.

Zadanie

W 2018 roku ANFACO (hiszpański instytut badawczo-rozwojowy dla sektora konserw i akwakultury) potrzebował profesjonalnego systemu RAS do optymalizacji i rozszerzenia swoich usług. Oprócz ciągłego monitorowania i optymalizacji temperatury, zawartości soli i tlenu, wartości pH, zasadowości i składu chemicznego, należy odfiltrować ciała stałe i oczyścić ścieki za pomocą biofiltra. Projekt ten wiązał się również ze specjalnymi wymaganiami. Do wody w poszczególnych zbiornikach hodowlanych należało dodać sól, aby zasymulować wodę morską, ponieważ firma znajduje się daleko od wybrzeża. Proces RAS i pomieszczenie akwakultury miały znajdować się na 2 różnych piętrach, a dane dotyczące procesu musiały być w każdej chwili dostępne przez telefon komórkowy lub tablet za pośrednictwem aplikacji JUMO Device App. W przypadku odchyleń od wartości zadanych zażądano alertów w postaci wiadomości tekstowych.


Cyrkulacyjny system akwakultury w ANFACO

Podejście do rozwiązania

Wszystkie wymagania mogły zostać zrealizowane dzięki inteligentnemu, kompletnemu rozwiązaniu firmy JUMO pod kierownictwem naszego hiszpańskiego oddziału. Centralna jednostka JUMO mTRON T jest odpowiedzialna za sterowanie, automatyzację i wizualizację systemu RAS. Wielokanałowe urządzenie pomiarowe JUMO AQUIS touch S wraz z JUMO CTI-500 przejmuje monitorowanie parametrów analizy wody i indukcyjnego pomiaru przewodności. W sumie w urządzeniu wykonywanych jest jednocześnie 6 pomiarów - część z nich jest również kontrolowana (2× pH, 2× przewodność indukcyjna, 1× redox, 1× pomiar tlenu). W ten sposób można ustawić i monitorować takie wielkości pomiarowe jak temperatura wody, zasolenie i inne krytyczne wartości. Dane z rejestracji są wysyłane do centrum danych klienta w celu analizy i wizualizacji za pomocą ekranu/tabletu w pomieszczeniu akwakultury. Zdalny dostęp jest możliwy za pośrednictwem aplikacji JUMO Device App.

Kontrola systemu RAS przez JUMO mTRON T

Kontrola systemu RAS przez JUMO mTRON T

Panel sterowania JUMO mTRON T

Panel sterowania JUMO mTRON T

Produkty zastepcze

Możliwe byłoby również rozwiązanie z innowacyjną rodziną JUMO variTRON jako następcą JUMO mTRON T.


Wynik projektu

Współpraca pomiędzy ANFACO, JUMO i agencjami technicznymi zaowocowała niezwykle bezpiecznym i niezawodnym systemem RAS, który tworzy optymalne warunki hodowli i życia ryb. Potrzeby i wymagania klienta zostały doskonale spełnione przez kompletne rozwiązanie, co dowodzi, że innowacyjna technologia JUMO może być stosowana w niemal wszystkich branżach i dziedzinach.