Trinkwasseraufbereitung
Historia sukcesu: Uzdatnianie wody pitnej

Uzdatnianie wody pitnej – cyfrowy monitoring wody

Ze względu na zmiany klimatyczne i stale rosnącą liczbę ludności na świecie, woda pitna staje się dobrem coraz bardziej deficytowym. Dotyczy to zwłaszcza krajów o dużej gęstości zaludnienia, takich jak Indie, gdzie ponad 500 milionów ludzi nie ma dostępu do wody pitnej lub jest on utrudniony. Aby zaradzić temu opłakanemu stanowi rzeczy i umożliwić ogólnokrajowe zaopatrzenie w czystą wodę, rząd indyjski sięgnął po rozwiązania przyszłości – nowoczesny monitoring wód. Jak system monitorowania wody JUMO wspomógł uzdatnianie wody w Indiach?

Zadanie – oczyszczanie wody pitnej

Testowanie metod uzdatniania wody

Instytut Technologii Ochrony Środowiska i Efektywnego Wykorzystania Zasobów Badenii-Wirtembergii wrazz Instytutem Inżynierii Międzyfazowej i Biotechnologii Fraunhofera IGB, w około 100 tzw. inteligentnych miastach testują metody oczyszczania wody do picia. Jednym z nich jest miasto Solapur w zachodniej części indyjskiego stanu Maharasztra.

Problem – stały monitoring wody przeznaczonej do spożycia

Zapotrzebowanie na wodę tego ponadmilionowego miasta jest pokrywane głównie z oddalonego o ponad 100 km zbiornika Ujani. Jakość wody poważnie obniżyła się na wskutek działalności człowieka – wpływają na nią zrzuty z pobliskich osiedli. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat jakości wody surowej w wodociągach oraz opracowania ukierunkowanych działań mających na celu poprawę zaopatrzenia w wodę pitną, jakość wody ma być stale monitorowana za pomocą internetowego systemu monitorowania wody.


Pobieranie wody ze zbiornika

Podejście do rozwiązania – sprawne systemy uzdatniania wody z urządzeniami JUMO

Za techniczną realizację tych wymagań odpowiadał dział inżynieryjny JUMO w Fuldzie, natomiast kierownictwo budowy w Solapur należało do indyjskiej filii JUMO. Oprócz czujników cyfrowych z rodziny digiLine zastosowano również nowy system automatyki JUMO variTron300. Wizualizacja procesu oraz rejestracja, ocena i archiwizacja wszystkich istotnych danych odbywała się za pośrednictwem innowacyjnej chmury JUMO Cloud.

Monitoring kontrolny wody pitnej z JUMO digiLine oraz JUMO variTRON 300

Dzięki stworzeniu inteligentnej sieci czujników JUMO digiLine parametry takie jak natężenie przepływu, przewodność, kwasowość i mętność mogą być mierzone za pomocą jednego systemu, co znacznie przyspiesza i usprawnia okablowanie poszczególnych punktów pomiarowych. Wszystko, co jest wymagane, to pojedyncza linia sygnału cyfrowego do JUMO variTRON 300 w celu dalszego przetwarzania. Sercem tego inteligentnego systemu automatyki jest wydajny procesor z pojedynczym rdzeniem 800 MHz oraz edytor konfiguracji i danych procesowych dostosowany do potrzeb użytkownika.

Stały dostęp do danych pomiarowych dzięki JUMO Cloud

Dane są gromadzone w chmurze JUMO Cloud, która umożliwia dostęp do danych pomiarowych na całym świecie za pośrednictwem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych i charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa, a także cennymi funkcjami wizualizacji, alarmowania i planowania. Fraunhofer IGB co kwartał przeprowadza szczegółową ocenę danych i przedstawia zalecenia dotyczące działań.

Zrealizowany projekt pokazowy w Solapur

Zrealizowany projekt pokazowy w Solapur

Cyfrowy monitoring wody w celu doprowadzenia jej do stanu czystości wymaganego do spożycia

Cyfrowy monitoring wody w celu doprowadzenia jej do stanu czystości wymaganego do spożycia

Wynik projektu – niezawodny system uzdatniania wody

Dzięki swojej wiedzy i rozwiązaniom JUMO wnosi istotny wkład w oszczędzającą zasoby gospodarkę wodną i szkoli lokalnych operatorów w zakresie niezależnego monitorowania i optymalizacji wartości wody. Centrum Innowacji Wodnej w Solapur pokazuje, jak ważna jest współpraca poszczególnych sektorów w celu rozwiązywania globalnych problemów środowiskowych, takich jak usuwanie zanieczyszczeń z wody.

Współpraca przy doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do zdatności

Bez sieci Niemieckiego Partnerstwa Wodnego e. V., w ramach której połączyło siły około 350 wyspecjalizowanych firm, uczelni i instytucji badawczych z sektora wodno-ściekowego, tak efektywna współpraca w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej nie byłaby możliwa. Projekt stanowi zatem wzór do naśladowania dla innych miast i regionów.