Insert your alternative text
zasady elektronicznego pomiaru ciśnienia w technice automatyzacji

Technologia czujników

Ciśnienie jest mechaniczną wielkością pomiarową. Aby móc przetwarzać ją w technice automatyzacji, musi być przekształcona na sygnał elektryczny. W tym celu wykorzystuje się rozmaite efekty fizyczne, które wynikają z odkształcalności różnych materiałów na skutek działania ciśnienia.

Podział czujników ciśnienia ze względu na metodę pomiaru

Jeżeli chodzi o pomiar ciśnienia - możliwe metody pomiarowe to:

  • Metoda rezystancyjna - zmiana rezystancji spowodowana rozszerzeniem lub kompresją
  • Metoda pojemnościowa - zmiana pojemności spowodowana zmianą odległości (analogicznie do okładek kondensatora)
  • Metoda indukcyjna – zmiana indukcyjności wynikająca z odległości ferromagnetyka od cewki.JUMO. Produkcja czujników ciśnienia

Sygnał standardowy

Element pomiarowy, który przetwarza ciśnienie na sygnał elektryczny za pomocą jednej z wyżej wymienionych metod, jest zazwyczaj określany jako czujnik lub sensor. Nieprzetworzony sygnał nie nadaje się jeszcze do przetwarzania w regulatorach i sterownikach PLC. Jest on zbyt słaby i zbyt podatny na zakłócenia. Zwykle nie jest on również liniowo proporcjonalny do mierzonego ciśnienia i zależy od temperatury.


Przetwornik ciśnienia

Sygnał musi zostać przetworzony przez dodatkową jednostkę elektroniczną, aby był dostępny na wyjściu jako sygnał standardowy. Dodatkowo czujnik wymaga odpowiedniej obudowy, przyłącza elektrycznego i przyłącza procesowego, które można wykorzystać do zamontowania go w punkcie pomiarowym.


Rysunek 1. Przekrój przetwornika ciśnienia OEM JUMO MIDAS SI