Insert your alternative text
działanie, budowa, zakres zastosowania

INDUKCYJNE SENSORY CIŚNIENIA

Ciśnienie może być mierzone pośrednio poprzez pomiar indukcyjności. Jest ona mierzona za pomocą czujnika indukcyjnego.


Budowa sensora indukcyjnego

Sensor indukcyjny składa się z korpusu z dwiema komorami. W środku znajduje się membrana z miedzi berylowej, do której przymocowana jest mała płytka ferrytowa.


Przykład indukcyjnej komory pomiarowej FSM AG

Zasada działania czujników indukcyjnych

Po zewnętrznych stronach komór znajdują się naprzeciwko siebie dwie cewki, pomiędzy którymi może poruszać się płyta ferrytowa. Jej ruch, spowodowany wzrostem ciśnienia, zmienia indukcyjność cewek w przeciwnych kierunkach, co można bardzo dokładnie wykryć.

Czujniki indukcyjne nadają się do szczególnie niskich ciśnień w zakresie pomiarowym do 0 do 0,1 mbar = 0 do 10 Pa. Obszary zastosowania są ograniczone do gazów nieagresywnych lub obojętnych, np. w ogrzewaniu, wentylacji lub technice pomieszczeń czystych.

Przetwornik ciśnienia z indukcyjną celką pomiarową

Ze względu na niską wytrzymałość przeciążeniową przetworniki oparte na indukcyjnym sensorze pomiarowym dedykowane są do aplikacji takich jak: HVAC, układy wentylacyjne i klimatyzacyjne, monitoring filtrów lub do pomieszczeń o wysokiej czystości.

Przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień serii JUMO 404304 wyposażony jest w funkcję charakterystyki liniowej i pierwistkowej oraz korekcję zera i końca zakresu pomiarowego. Dopuszczalna temperatura medium musi mieścić się w zakresie od -10 do 50°C. Więcej informacji na temat tej grupy przetwornikówznajdziecie tutaj.


Zdjęcie JUMO. Przetwornik ciśnienia i różnicy ciśnień 404304