Przetworniki ciśnienia do pomiaru różnicy ciśnień

Pomiaru różnicy ciśnień można dokonać albo za pomocą specjalnego przetwornika ciśnienia do pomiaru różnicy ciśnień, albo za pomocą 2 dostępnych w handlu przetworników ciśnienia. W przypadku zastosowania przetwornika różnicy ciśnień, ciśnienie różnicowe jest obliczane bezpośrednio w urządzeniu. W przypadku stosowania dostępnych w handlu przetworników ciśnienia, obliczenia muszą być wykonane w dalszym systemie sterowania. Urządzenia pomiarowe są stosowane w takich aplikacjach jak monitorowanie filtrów i pomiar poziomu w zamkniętych zbiornikach.

JUMO Różnica ciśnień

Filtr
1
Wyniki: 6

Zakup przetworników ciśnienia różnicowego

Najważniejsze informacje ogólne