BAZA WIEDZY

Sprawdź i pobierz książki specjalistyczne JUMO!

Wiedzą należy się dzielić. Kierując się tą myślą, do Państwa dyspozycji oddajemy serię książek technicznych JUMO. Przygotowane zostały one przez naszych wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów. Opisują zagadnienia takie jak: inżynieria sterowania, pomiar amoniaku, pomiaru nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego, pomiar chloru wolnego, dwutlenku chloru i ozonu w wodzie, pomiar pH, pomiar potencjału redoks, pomiar przewodności, elektroniczny pomiar ciśnienia, informacje na temat wody o wysokiej czystości, bezpieczeństwo funkcjonalne, ochrona przeciwwybuchowa w Europie. Praktyczne przykłady, grafiki i zdjęcia uzupełniające treści merytoryczne — wszystkich zainteresowanych zachęcamy do bezpłatnego pobrania naszych ebooków.