przepływomierz ultradźwiękowy
Aplikacje

Przepływomierze ultradźwiękowe – 10 najczęstszych zastosowań

Przepływomierze ultradźwiękowe to zaawansowane technologicznie urządzenia do pomiaru przepływu wody. Znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu od technologii wodnej i ściekowej aż po dozowanie chemikaliów. Sprawdź 10 najczęstszych aplikacji naszych przepływomierzy ultradźwiękowych z serii flowTRANS US!

Jak działa przepływomierz ultradźwiękowy?

Przepływomierz ultradźwiękowy to urządzenie, które jest używane do pomiaru przepływu cieczy za pomocą ultradźwięków. Podstawowa zasada działania polega na tym, że nadajnik emituje fale ultradźwiękowe, które trafiają do odbiornika umieszczonego po przeciwnej stronie. Proces ten będzie zachodzi w obu kierunkach – z przepływem i pod prąd.

Różnica czasu przejścia sygnałów jest proporcjonalna do prędkości przepływu cieczy, na podstawie czego określane jest objętościowe natężenie przepływu medium. Gdy nie ma przepływu, sygnał będzie trwał tak samo długo w obu kierunkach.

Występuje w formie stacjonarnej do ciągłego monitorowania natężenia przepływu oraz jako przenośny przepływomierz, który wykorzystywany jest do pomiarów kontrolnych i w aplikacjach o niewielkiej przestrzeni.

Zalety przepływomierzy ultradźwiękowych

Ze względu na swoją budowę bez części ruchomych oraz zasadę działania opartą na ultradźwiękach, ten rodzaj przepływomierzy ma wiele zalet, m.in.:

  • precyzyjny pomiar

  • niskie zużycie i niskie koszty utrzymania – przepływomierz bezinwazyjny

  • elastyczność zastosowania

  • bezkontaktowy pomiar korzystny szczególnie w przypadku cieczy agresywnych oraz wysokiego ciśnienia

Przepływomierze ultradźwiękowe – zastosowanie

Ultradźwiękowy przepływomierz do cieczy to urządzenie o elastycznym zastosowaniu. Na przykład, przepływomierze JUMO z serii flowTRANS US dają możliwości zastosowania sięgające od technologii wodnej i środowiskowej aż po dozowanie chemikaliów. Wykorzystywany jest m.in. przez małe i średnie stacje uzdatniania wody, galwanizernie oraz w budowie pomp. Ponadto sprawdzą się one także w zastosowaniach w dziedzinie ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji, np. w obiegach wody chłodzącej lub w technice wież chłodniczych.

Ultradźwiękowy przepływomierz przeznaczony jest do pracy w wielu różnych zastosowaniach m.in. w technologii wodnej oraz dozowaniu chemikaliów..

Przepływomierz do wody i cieczy

Elastyczność przepływomierzy ultradźwiękowych i brak ruchomych części czynią je idealnymi do dokładnych pomiarów cieczy, takich jak woda m.in. pitna, procesowa oraz usługowa. Sprawdzi się również do agresywnych cieczy w aplikacjach takich jak dozowanie chemikaliów.

Przepływomierz do wody morskiej

Przepływomierze ultradźwiękowe JUMO flowTRANS US W01 oraz W02 mogą być stosowane także z wodą morską np. w procesie odsalania wody morskiej w procesie odwróconej osmozy, by pozyskać wodę pitną.

Przepływomierze ultradźwiękowe są odpowiednie do pomiaru wody czystej i lekko zabrudzonej oraz różnych cieczy m.in. agresywnych

Przepływomierz do ścieków

Przepływomierze ultradźwiękowe sprawdzą się do pomiarów przepływu cieczy w aplikacjach ściekowych oraz wszelkich brudnych płynów. Są w stanie mierzyć ciecz we wszystkich fazach, w tym ciecze niosące zawieszone cząstki stałe, produkty uboczne osadu i inne materiały. W zastosowaniach ściekowych mogą być również wykorzystywane do dozowania chemikaliów oczyszczających.

Lekki przepływomierz ultradźwiękowy ma wiele przewag w aplikacjach ściekowych – nie zużywa się, nie wymaga okresowego sprawdzania i kalibracji, jest łatwy i tańszy w instalacji ponieważ nie ma potrzeby przecinania linii, przerywania pracy lub opróżniania rury.

Przepływomierze z serii flowTRANS polecane są do lekko zanieczyszczonej wody oraz ścieków galwanicznych i z obróbki powierzchni.

Przepływomierze ultradźwiękowe z serii flowTRANS US mogą być stosowane w lekko zanieczyszczonych ściekach komunalnych lub technologicznych

Przepływomierz do glikolu

Mieszanka wody z glikolem, dzięki zdolności tego drugiego do przenoszenia ciepła i niskiej temperaturze zamarzania po zmieszaniu z wodą, wykorzystywana jest w systemach chłodzenia i ogrzewania HVAC np. w chłodniach amoniakalnych czy wieżach chłodniczych. Aby zoptymalizować wydajność w takich aplikacjach oraz generować mieszaninę o właściwej równowadze, przeprowadzany jest pomiar przepływu. Przepływomierz ultradźwiękowy z serii flowTRANS US również spełni tutaj swoje zadanie.

Przepływomierz do mediów nieprzewodzących

Przepływomierze ultradźwiękowe, w przeciwieństwie do elektromagnetycznych, mogą mierzyć przepływy cieczy nieprzewodzących np. wody ultraczystej. Sprawdzą się do pomiarów mediów o bardzo niskiej konduktywności poniżej < 20 μS/cm np. w stacjach odwróconej osmozy.

Wymień wodomierz na przepływomierz ultradźwiękowy! Przepływomierz do stacji przygotowania polielektrolitu

Ultradźwiękowe przepływomierze JUMO z serii flowTRANS US mogą zastąpić także standardowe wodomierze na stacjach przygotowania polielektrolitu. Mają one zbliżoną cenę, a zapewniają dodatkowe zalety, takie jak m.in. brak części ruchomych oraz sygnał 4-20 mA.

Inne zastosowania przepływomierza ultradźwiękowego

  • Przepływomierz do małych przepływów

  • Instalacje galwaniczne

  • Budowa pomp

  • Odzysk wody płuczącej