SIL poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
PRODUKTY

SIL poziom nienaruszalności bezpieczeństwa – jakie ma znaczenie dla procesów przemysłowych?

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo w przemyśle staje się coraz ważniejsze. W związku z tym wprowadza się nowe standardy, które mają zapewnić, że procesy produkcyjne będą przebiegać w sposób bezpieczny dla pracowników oraz dla środowiska. Jednym z takich standardów jest SIL, czyli Safety Integrity Level. W niniejszym artykule omówimy, czym dokładnie jest SIL i jakie urządzenia JUMO mogą pomóc w zabezpieczeniu łańcuchów bezpieczeństwa SIL. Sprawdź!

Co oznacza skrót SIL?

SIL (Safety Integrity Level) to miara poziomu bezpieczeństwa systemu, który związany jest z ryzykiem wystąpienia niepożądanych zdarzeń w procesach przemysłowych. Skala SIL określa wymagania dla projektowania, implementacji i utrzymania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Poziomy SIL wyznacza się dla elektrycznych i elektronicznych układów bezpieczeństwa w oparciu o normę PN-EN 62061,

Znaczenie łańcuchów bezpieczeństwa SIL w procesach przemysłowych

Łańcuchy bezpieczeństwa SIL odgrywają kluczową rolę w procesach przemysłowych, gdzie bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem. Właściwe zabezpieczenie procesów technologicznych przed awariami, wypadkami, czy eksplozjami pozwala na uniknięcie wielu niebezpiecznych sytuacji, a także chroni przed stratami finansowymi. Warto zauważyć, że w przypadku błędów lub awarii systemu, konsekwencje dla przedsiębiorstwa mogą być bardzo poważne i wiążą się nie tylko z kosztami finansowymi, ale również z ryzykiem utraty zdrowia lub życia pracowników.

Przykłady zastosowania łańcuchów bezpieczeństwa SIL

Łańcuchy bezpieczeństwa SIL stosowane są w różnych gałęziach przemysłu. Urządzenia SIL są wykorzystywane w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym, energetycznym, jak również w produkcji spożywczej i farmaceutycznej. Każda z tych gałęzi przemysłu wymaga specyficznych rozwiązań, które muszą być dopasowane do potrzeb i wymagań procesów produkcyjnych.

W branży naftowej i gazowej, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożarów, wybuchów i wycieków, łańcuchy bezpieczeństwa SIL są nieodłączną częścią systemów ochrony

Poziomy SIL – norma EN 61508-1

Poziomy SIL (Safety Integrity Level) to skala określająca wymagane poziomy bezpieczeństwa funkcjonalnego urządzeń w systemach bezpieczeństwa. Istnieją cztery poziomy SIL, oznaczane liczbami od 1 do 4, z których każdy odpowiada określonemu prawdopodobieństwu wystąpienia uszkodzenia funkcjonalnego i potencjalnego ryzyka dla ludzi i środowiska. Im wyższy poziom SIL, tym większe wymagania dotyczące niezawodności i bezpieczeństwa systemu.

Konkretnie, poziomy SIL definiują minimalne wymagania dla bezpieczeństwa funkcjonalnego systemu, w którym 1 odpowiada najniższemu, a 4 najwyższemu poziomowi wymagań. Innymi słowy, im wyższy poziom, tym większe prawdopodobieństwo, że funkcje bezpieczeństwa będą działać poprawnie. Poniżej przedstawione są definicje poszczególnych poziomów SIL:

 • SIL 1: minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego; stosowane tam, gdzie awaria nie spowoduje poważnych konsekwencji dla ludzi lub środowiska

 • SIL 2: wyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego; stosowane tam, gdzie awaria może spowodować poważne obrażenia lub niewielkie ryzyko śmierci

 • SIL 3: bardzo wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego; stosowane tam, gdzie awaria może spowodować poważne obrażenia lub ryzyko śmierci

 • SIL 4: najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego; stosowane tam, gdzie awaria może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. SIL 4 jest najwyższym poziomem, który można osiągnąć i jest stosowany tylko w najbardziej ryzykownych aplikacjach, takich jak reaktory jądrowe.

Poprawne wyznaczenie poziomów bezpieczeństwa urządzeń elektronicznych i mechanicznych wymaga znajomości norm oraz umiejętności praktycznego postępowania zgodnie z procedurą oceny ryzyka i bezpieczeństwa.

Urządzenia JUMO do łańcuchów bezpieczeństwa SIL

JUMO Safety Performance to nowa marka firmy JUMO, oferująca produkty oznaczone jako "SIL qualified" i "PL qualified", które zapewniają większe bezpieczeństwo w aplikacjach zabezpieczeniowych, w tym urządzenia posiadające certyfikat SIL i PL oraz elementy pasywne do łańcuchów pomiarowych SIL i PL. W jej skład wchodzą takie urządzenia, jak:

 1. Czujniki temperatury RTD i termopary: Produkty te są certyfikowane dla łańcuchów pomiarowych SIL 3, co oznacza, że są wysoce niezawodne. Dostępne są różne rodzaje sond temperatury (do 40 różnych typów).

 2. Przetwornik ciśnienia w obudowie ognioodpornej JUMO dTRANS p20: Jest to przetwornik ciśnienia procesowego, który posiada certyfikat SIL/PL do SIL 2. Zapewnia precyzyjny pomiar ciśnienia i może być opcjonalnie dostępny w wersji Ex ia (do stref zagrożenia wybuchem).

 3. Przetwornik temperatury JUMO dTRANS T06: Jest to wielofunkcyjny przetwornik czteroprzewodowy, który można zamontować na szynie. Posiada certyfikat SIL/PL do SIL 2/3. Jego zalety to wysoka dokładność pomiaru, uniwersalne wejścia pomiarowe i różne opcje konfiguracyjne.

 4. Ogranicznik temperatury JUMO safetyM STB/STW: To urządzenie to alternatywa dla programowalnego sterownika bezpieczeństwa. Zapewnia najwyższe bezpieczeństwo do SIL 3 i jest dostępne również w wersji Ex. Ogranicznik ten umożliwia bezpieczne wyłączenie procesu i monitorowanie temperatury.

 5. Przetwornik temperatury JUMO dTRANS T07: Jest to 2-kanałowy przetwornik temperatury z opcjami HART®/Ex/SIL. Posiada certyfikat SIL/PL do SIL 2/3. Oferuje niezawodną pracę pomiarową poprzez monitorowanie czujnika, a jego dokładność wynosi 0,1 K.

Urządzenia JUMO Safety Performance – Twój punkt wyjścia przy wdrażaniu funkcji bezpieczeństwa

Czynniki wpływające na wybór odpowiedniego urządzenia do łańcucha bezpieczeństwa SIL

W celu doboru odpowiedniego poziomu SIL dla swojego procesu należy przeprowadzić ocenę ryzyka, która obejmuje analizę procesu przemysłowego, identyfikację potencjalnych zagrożeń oraz oszacowanie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia każdego z nich. Na podstawie wyników tej analizy można określić poziom SIL, który jest wymagany do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Przy wyborze odpowiedniego urządzenia do łańcucha bezpieczeństwa SIL należy wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym:

 • Rodzaj procesu przemysłowego i specyfika aplikacji

 • Wymagania dotyczące poziomu bezpieczeństwa SIL

 • Środowisko pracy urządzenia (temperatura, wilgotność, obecność czynników chemicznych)

 • Możliwość integracji z innymi urządzeniami w łańcuchu bezpieczeństwa SIL

W przypadku stosowania produktów JUMO w systemach związanych z bezpieczeństwem oferujemy pomoc w ocenie instalacji. Można poprosić o przesłanie danych związanych z bezpieczeństwem, takich jak MTBF (średni czas do awarii), MTTFD (średni czas do wystąpienia niebezpieczeństwa) i FIT (częstość awarii na miliard godzin pracy), poprzez formularz zapytania ofertowego.

Kliknij na "Poproś o wycenę teraz" na stronie produktu i zaznacz prośbę o udostępnienie danych dot. bezpieczeństwa

Wskazówki dotyczące montażu i konfiguracji urządzeń

Właściwy montaż i konfiguracja urządzeń są kluczowe dla zapewnienia ich prawidłowego działania i skutecznego łączenia w łańcuchu bezpieczeństwa SIL. W zależności od rodzaju urządzenia, może być konieczne przeprowadzenie kalibracji i testów, aby upewnić się, że działa ono zgodnie z wymaganiami poziomu SIL. Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy również zapoznać się z instrukcją obsługi i przestrzegać zaleceń producenta w zakresie konserwacji i serwisu.