Iskrobezpieczny czujnik temperatury i wilgotności do zastosowań przemysłowych JUMO
PRODUKTY

Iskrobezpieczeństwo – urządzenia iskrobezpieczne a strefa ex

Strefy ex to miejsca, w których panuje atmosfera wybuchowa i każda iskra czy przegrzanie mogą skutkować eksplozją o katastrofalnych skutkach. Ze względu na to, należy zwrócić szczególną uwagę na wybór sprzętu, który ma być używany w strefach zagrożonych wybuchem. Z wpisu dowiesz się m.in. jakie są normy iskrobezpieczeństwa i jakie urządzenia je spełniają..

Co to jest iskrobezpieczeństwo?

Iskrobezpieczeństwo – definicja

Iskrobezpieczeństwo to podejście do projektowania układów elektrycznych, które zapobiega wybuchom, zapewniając, że energia (np. iskry elektryczne, gorące powierzchnie) przekazywana do strefy niebezpiecznej jest znacznie niższa od energii wymaganej do zagrożenia wybuchem.

Dlaczego iskrobezpieczeństwo jest ważne?

Dbanie o spełnienie norm iskrobezpieczeństwa w przemyśle jest istotnym elementem ochrony ludzi, instalacji i produktów przed ryzykiem. Wysokiej jakości technologia pomiarowa i regulacyjna pełni funkcję zapobiegawczą w systemach przemysłowych.

Klasyfikacje iskrobezpieczeństwa

System iskrobezpieczeństwa wykorzystuje trzy poziomy ochrony: ia, ib i ic.

 • Urządzenia oznaczone "ia" zwykle stosuje się w strefie 0. Posiadają one dwa nadmiarowe elementy konstrukcyjne. Oznacza to, że gdy dwa elementy o znaczeniu kluczowym dla bezpieczeństwa ulegną awarii, ich funkcje zostaną przejęte przez trzeci element.

 • Urządzenia z oznaczeniem "ib" zwykle wykorzystywane są w strefie 1. Są one wyposażone w jeden element nadmiarowy.

 • Sprzęty "ic" używane są najczęściej w strefie 2. Nie mają one żadnego elementu nadmiarowego.

Więcej o strefie ex piszemy tutaj

czujniki temperatury do strefy ex

Kliknij i czytaj

Wymagania iskrobezpieczeństwa – fakty i mity

W obszarze iskrobezpieczeństwa narosło wiele mitów i popełniane są liczne błędy. Przedstawiamy więc kilka najważniejszych wymagań, o których musisz pamiętać:

 1. Dodanie interfejsu IS nie sprawia, że urządzenie jest iskrobezpieczne. Ograniczenie ryzyka wybuchu można osiągnąć jedynie przez zainstalowanie urządzeń, które zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem spełnienia wymagań IS, wraz z odpowiednim interfejsem IS.

 2. Zwróć uwagę na kable! Ponieważ kable mają indukcyjność i pojemność, a tym samym zdolność magazynowania energii, mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo systemu. Ważne, by pojemność i indukcyjność kabla i urządzeń polowych była mniejsza niż pojemność i indukcyjność dopuszczalna dla interfejsu IS dla grupy gazowej, w której zainstalowane jest urządzenie. Zwykle oblicza się maksymalną długość kabla dozwoloną dla danej instalacji.

 3. Pierwsza kontrola powinna być przeprowadzona tuż po instalacji urządzenia. Następnie należy regularnie przeprowadzać kontrole okresowe przez cały okres jego eksploatacji. Ma to na celu wykrycie uszkodzeń lub niezatwierdzonej wymiany elementów IS.

Urządzenia iskrobezpieczne a przeciwwybuchowe

Urządzenia przeciwwybuchowe są w stanie zatrzymać wybuch wewnątrz obudowy, dzięki czemu płomienie lub gorące gazy nie wydostaną się. Termin "przeciwwybuchowy" nie oznacza, że produkt jest w stanie wytrzymać działanie silnej siły zewnętrznej.

Iskrobezpieczne urządzenia elektroniczne zaś mają na tyle niską moc, że nie spowodują wybuchu.

Zalety urządzeń iskrobezpiecznych

 • uniknięcie kosztów, dużych rozmiarów i żmudnej instalacji obudów przeciwwybuchowych

 • prace konserwacyjne i diagnostyczne mogą być wykonywane bez konieczności wyłączania produkcji i wentylowania obszaru

 • potencjalnie niższe składki ubezpieczeniowe z powodu zmniejszonego ryzyka

Urządzenia iskrobezpieczne JUMO

JUMO posiada w swojej ofercie urządzenia w wykonaniu iskrobezpiecznym. Te przyrządy dopuszczone są do użytku w strefach zagrożonych wybuchem.

Wzmacniacz separacyjny Ex-i

Izolowany wzmacniacz przełączający JUMO Ex-i zapewnia niezawodność, izolację galwaniczną i bezpieczną transmisję sygnałów przełącznych w szerokim zakresie aplikacji. Może być zamontowany w strefie Ex 2 i używany z czujnikiem w strefie 0.

Cechy szczególne wzmacniacza separacyjnego Ex-i JUMO

 • Bezpieczne przesyłanie sygnałów przełączających nawet z obszarów Ex

 • Wysoki stopień niezawodności procesowej dzięki iskrobezpiecznym wejściom, trójdrożnej izolacji galwanicznej i wykrywaniu uszkodzeń linii

 • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki wersji dwukanałowej

 • Mniejsze koszty magazynowania ze względu na szeroki dopuszczalny zakres napięcia zasilania

 • Skrócenie czasu rozruchu dzięki zaciskom śrubowym i prostej konfiguracji za pomocą przełączników DIP

 • Dopuszczenie ATEX i IECEx, możliwy montaż urządzenia w strefie 2, czujnika w strefie 0

 • Rozszerzony zakres temperatur otoczenia od -40°C do 60°C

  W ofercie JUMO posiadamy optymalne uzupełnienie do niezawodnego przesyłania informacji o poziomie - urządzenia z serii JUMO NESOS.

Wzmacniacz separacyjny Ex-i

Wzmacniacz separacyjny Ex-i

Sprawdź ofertę

Czujnik temperatury i wilgotności do zastosowań przemysłowych

Iskrobezpieczne czujniki temperatury i wilgotności JUMO zostały zaprojektowane z myślą o wymagających zastosowaniach przemysłowych, w których konieczne są stabilne pomiary i możliwość dostosowania urządzenia do aplikacji.

Cechy szczególne czujnika temperatury i wilgotności do zastosowań przemysłowych JUMO:

 • pomiar w całym zakresie od 0 do 100% RH

 • odporność na temperaturę do 180°C (w zależności od typu sondy)

 • odporność na ciśnienie do 100bar (w zależności od typu sondy)

 • wytrzymała metalowa obudowa

 • stopień ochrony IP65

 • wyjątkowa dokładność i stabilność

 • graficzny wyświetlacz trendów i historia pomiarów z ostatniego roku

 • możliwość odtworzenia danych z NIST

 • opcje: obliczanie i wyprowadzanie punktu rosy, wilgotności bezwzględnej, współczynnik zmieszania, temperatura termometru mokrego, entalpię i ciśnienie pary wodnej

Czujnik wilgotności i temperatury do zastosowań przemysłowych

Czujnik wilgotności i temperatury do zastosowań przemysłowych

Sprawdź ofertę