ciśnienie
KNOW HOW

Rozumienie i konwertowanie jednostek ciśnienia: PSI, PSIA i PSIG a bar

Różne jednostki ciśnienia używane są zależnie od kraju, a także zastosowania. W artykule wyjaśniamy na praktycznych przykładach czym są jednostki PSI, PSIA oraz PSIG oraz jak przeliczyć je na powszechnie wykorzystywane bary. Sprawdź!

Co to jest PSI?

PSI (funt na cal kwadratowy) to jednostka pochodna ciśnienia lub naprężenia ciśnienia. Używana jest do celów przemysłowych i technicznych, takich jak m.in. ciśnienie w oponach, przechowywanie i dystrybucja paliw czy pomiary w gospodarce wodno-ściekowej.

W kontekście naukowym (np. w laboratoriach) ciśnienie mierzone jest zwykle w znacznie mniejszych jednostkach zwanych Paskalami.

1 PSI to:

 • 0,068046 atmosfery

 • 0,0689476 Bar

 • 6894,76 Paskale

 • 51,7149 Torr

 • 2,03602 inHg

 • 27,7076 cali słupa wody

Przelicznik ciśnienia: PSI na bary

Jednostka PSI jest bardziej popularna w krajach anglosaskich, takich jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. W związku z tym, może pojawić się potrzeba przeliczenia jej na częściej używaną w naszym kraju jednostkę bar.

1 jednostka PSI to 0,0689476 Bar.

Zamiana PSI na bar – przykłady

W ramach przykładu, przedstawiamy przeliczenie kilku najczęściej występujących w przemyśle jednostek PSI na bar:

 • 5 psi to bar 0.344735 bar

 • 30 psi to bar 2.07 bar

 • 35 psi to bar 2.41 bar

 • 50 psi to bar 3.45 bar

 • 60 psi to bar 4.14 bar

 • 100 psi to bar 6.89 bar

 • 150 psi to 10.34 bar

Co oznacza jednostka PSIA?

PSIA, czyli PSI bezwzględne, to jednostka ciśnienia absolutnego mierzonego w stosunku do pełnej próżni. Ciśnienie w naczyniu całkowicie pozbawionym cząsteczek powietrza wynosiłoby 0 PSIA, podczas gdy średnie ciśnienie atmosferyczne na powierzchni ziemi (na poziomie morza) wynosi około 14,7 PSIA.

Jednostka PSIA – zastosowanie

Ta jednostka jest wykorzystywana m.in. w meteorologii. Można się też z nim spotkać odczytując wartości z manometrów na zaworach i urządzeniach stosowanych na polach naftowych.

Jednostka PSIA używana jest do pomiaru ciśnienia m.in. na polach naftowych.

Co to jest jednostka PSIG?

Jednostka PSIG oznacza różnicę między ciśnieniem zmierzonym np. przez manometr albo przetwornik ciśnienia w rurze i ciśnieniem atmosferycznym. Ta jednostka często wykorzystywana jest w przemyśle transportowym.

PSIA i PSIG – obliczanie

PSIG jest zawsze niższe niż PSIA. Wzory opisujące tę zależność to: PSIG + 1 atm = PSIA i PSIA - 1 atm = PSIG (gdzie atm to ciśnienie atmosferyczne). Aby obliczyć PSI i PSIG lub dokonać konwersji między nimi, skorzystaj z rzeczywistej wartości ciśnienia atmosferycznego dla Twojej lokalizacji, jeśli masz dostęp do tych danych lub przyjmij PSI na poziomie 14,7. Jest to przybliżona wartość PSI na poziomie morza i o ile nie znajdujesz się na dużej wysokości lub w dolinie, założenie to będzie działać.