Przetworniki ciśnienia do pomiaru poziomu
KNOW HOW

Przetwornik ciśnienia do pomiaru poziomu – określanie poziomu w zbiorniku za pomocą pomiaru ciśnienia

Szukasz dokładnego i uniwersalnego sposobu na pomiar poziomu cieczy? W tym wpisie blogowym przedstawimy Ci hydrostatyczny pomiar poziomu z wykorzystaniem przetworników ciśnienia, który sprawdzi się w różnych zastosowaniach. Ich solidna obudowa gwarantuje odporność na trudne warunki pracy, a szeroki zakres pomiarowy pozwala na dopasowanie do różnych instalacji przemysłowych. Dowiedz się, jak działa pomiar hydrostatyczny, poznaj różnice między sondami hydrostatycznymi a przetwornikami ciśnienia, a także dowiedz się, który typ przetwornika poziomu wybrać – względny czy bezwzględny. Przeprowadzimy Cię przez pomiar poziomu w zbiornikach wentylowanych i ciśnieniowych, tłumacząc skalowanie sygnału wyjściowego i ustawienie offsetu na praktycznych przykładach. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Hydrostatyczny pomiar poziomu

Istnieje wiele różnych metod pomiaru poziomu cieczy, a wybór odpowiedniej zależy od specyfiki aplikacji. Jedną z najpopularniejszych i uniwersalnych metod jest pomiar ciśnienia hydrostatycznego słupa cieczy. Ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez słup cieczy jest proporcjonalne do jego wysokości. Znając gęstość cieczy, można na podstawie zmierzonego ciśnienia obliczyć wysokość słupa, a tym samym poziom cieczy. Innymi słowy, im wyższy słup cieczy, tym większe ciśnienie hydrostatyczne wywiera on na dno zbiornika. Pomiar tego ciśnienia pozwala nam precyzyjnie określić poziom cieczy, niezależnie od jej rodzaju.

Wzór na ciśnienie hydrostatyczne wygląda następująco:

Ciśnienie hydrostatyczne (ph) = gęstość cieczy (ρ) * wysokość słupa cieczy (h) * przyspieszenie ziemskie (g)

Można go zapisać również w następującej formie:

ph = ρgh

Gdzie:

 • ph - ciśnienie hydrostatyczne (w Pa)
 • ρ - gęstość cieczy (w kg/m³)
 • h - wysokość słupa cieczy (w m)
 • g - przyspieszenie ziemskie (w m/s²; standardowo przyjmuje się wartość 9,81 m/s²)

Przykład:

Obliczmy ciśnienie hydrostatyczne na dnie zbiornika wypełnionego wodą o wysokości 10 metrów. Gęstość wody wynosi 1000 kg/m³.

ph = 1000 kg/m³ * 10 m * 9,81 m/s² = 98100 Pa = 0,981 bara

Ciśnienie hydrostatyczne na dnie zbiornika wynosi 0,981 bara.

Sondy hydrostatyczne a przetworniki ciśnienia w hydrostatycznym pomiarze poziomu

W celu hydrostatycznego pomiaru poziomu stosuje się sondy hydrostatyczne lub przetworniki ciśnienia. Sondy poziomu są szczególnie przydatne w przypadku zbiorników 
wentylowanych lub wód otwartych. Przetworniki ciśnienia to uniwersalne i bardzo dokładne rozwiązanie do pomiaru poziomu cieczy w różnych warunkach, szczególnie w zbiornikach zamkniętych, w ekstremalnych warunkach np. w strefach zagrożonych wybuchem i w przypadku lepkich cieczy. W tym wpisie blogowym skupimy się na przetwornikach ciśnienia i omówimy możliwe rozwiązania pomiarowe z ich wykorzystaniem.

tanks

Do hydrostatycznego pomiaru poziomu możemy wykorzystać sondy hydrostatyczne lub przetworniki ciśnienia, zależnie od aplikacji

Przetworniki ciśnienia w pomiarze poziomu – przykłady zastosowań

Przetworniki ciśnienia znajdują szerokie zastosowanie w pomiarze poziomu cieczy w różnych branżach. Ich uniwersalność i dokładność czynią je idealnym rozwiązaniem do wielu aplikacji. 

Przykłady zastosowań:

Przemysł chemiczny:

 • Pomiar poziomu surowców, chemikaliów i produktów
 • Odporność na korozję i agresywne chemikalia

Przemysł spożywczy:

 • Kontrola poziomu napełnienia
 • Łatwość czyszczenia i sterylizacji

Przemysł farmaceutyczny:

 • Dokładny pomiar poziomu leków
 • Łatwość czyszczenia i sterylizacji

Energetyka:

 • Monitorowanie poziomu wody w kotłach parowych
 • Odporność na wysokie temperatury i ciśnienia

Wodociągi i kanalizacja:

 • Do ciągłego pomiaru poziomu wody w studniach
 • Odporność na warunki atmosferyczne

Przetworniki ciśnienia względnego a przetworniki ciśnienia bezwzględnego – które wybrać do pomiaru cieczy?

Przetworniki ciśnienia względnego mogą być używane do pomiaru poziomu cieczy, ale mają pewne ograniczenia. Wahania ciśnienia atmosferycznego, np. z powodu pogody, wpływają na pomiar poziomu cieczy. Zmiana ciśnienia o 1 hPa odpowiada zmianie poziomu wody o 1 cm. W rezultacie, wahania ciśnienia atmosferycznego mogą powodować błędy pomiaru rzędu ±20 cm.

Dodatkowo, przetwornik ciśnienia względnego musi mierzyć ciśnienie hydrostatyczne cieczy i ciśnienie atmosferyczne. W związku z tym, wymagany jest większy zakres pomiarowy, co może prowadzić do większego błędu pomiaru. Podsumowując, w wielu przypadkach lepszym wyborem do pomiaru poziomu cieczy niż przetworniki ciśnienia do pomiaru ciśnienia względnego będą przetworniki ciśnienia absolutnego lub różnicowego.

Pomiar poziomu w zbiornikach wentylowanych za pomocą przetwornika ciśnienia JUMO DELOS SI

Pomiar poziomu w zbiornikach wentylowanych za pomocą przetwornika ciśnienia JUMO DELOS SI

Pomiar poziomu w zbiornikach ciśnieniowych

W przypadku zamkniętych zbiorników, gdzie ciśnienie nie jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, pomiar poziomu wymaga zastosowania specjalnych technik.

Pomiar różnicy ciśnień

Do pomiaru poziomu w zbiornikach zamkniętych stosuje się dwa punkty poboru ciśnienia:

 • Dolny punkt poboru mierzy poziom i ciśnienie całkowite.
 • Górny punkt poboru mierzy tylko ciśnienie wewnętrzne zbiornika.

Różnica między tymi dwoma wartościami pozwala na obliczenie poziomu cieczy.

Istnieją dwa sposoby pomiaru różnicy ciśnień:

 • Pomiar za pomocą 2 oddzielnych przetworników:
  • Czujniki ciśnienia mogą być bezwzględne lub względne.
  • Różnica ciśnień (p2 - p1) jest obliczana matematycznie w jednostce obliczeniowej.
 • Pomiar za pomocą przetwornika różnicy ciśnień:
  • Przetwornik mierzy różnicę ciśnień bezpośrednio.
  • W przypadku zastosowania tego typu przetwornika, często stosuje się separatory membranowe.

Przykład 1: Pomiar ciśnienia różnicowego z separatorem membranowym

Przetwornik różnicy ciśnień jest połączony z separatorami membranowymi przewodami kapilarnymi, tworząc zamknięty system. Separatory membranowe są montowane na zbiorniku za pomocą kołnierza.

Ciśnienie hydrostatyczne cieczy wypełniającej kapilary powoduje "ciśnienie wstępne", które należy uwzględnić przy skalowaniu sygnału wyjściowego.

Przykład 2: Różnicowy pomiar ciśnienia z separatorem membranowym, przetwornik ciśnienia pod spodem

W tym przypadku przetwornik ciśnienia jest zainstalowany pod dolnym punktem poboru ciśnienia.

Wysokość montażu przetwornika nie ma wpływu na pomiar, ponieważ uwzględniane jest ciśnienie hydrostatyczne słupa cieczy.

Skalowanie zakresu pomiarowego

Przetworniki ciśnienia oferują możliwość dostosowania sygnału wyjściowego do zakresu pomiarowego. Istnieje kilka sposobów na skalowanie:

 • Funkcja Teach-In:
  • Ustawienie dolnej wartości zakresu, gdy zbiornik jest pusty.
  • Ustawienie górnej wartości zakresu, gdy zbiornik jest pełny.
 • Obliczenie skalowania:
  • Wykorzystanie wzorów uwzględniających gęstość cieczy, wysokość słupa cieczy i stałą grawitacji.

Podsumowując, pomiar poziomu w zbiornikach zamkniętych wymaga zastosowania specjalnych technik, takich jak pomiar różnicy ciśnień. Istnieje kilka metod pomiaru i skalowania, które pozwalają na dokładny pomiar w różnych warunkach.

Pomiar poziomu w zbiorniku ciśnieniowym z przetwornikiem ciśnienia służącym do pomiaru różnicy ciśnień JUMO dTRANS p20 DELTA

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz pytania dotyczące pomiaru poziomu, możesz skontaktować się z nami i zadać je za pośrednictwem tego formularza

Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę wprowadzić poprawny adres E-mail

O autorze

Nazywam się Ewelina Szmit i od kilku lat działam w dziedzinie content marketingu, łącząc moje umiejętności zawodowe z pasją do pisania. Wierzę, że nawet najbardziej techniczne tematy mogą być przedstawione w sposób ciekawy i dostępny dla każdego. Poza pracą, moją kreatywność rozwijam tworząc kolaże z gazet. Czas wolny najchętniej spędzam aktywnie, spacerując z psem lub biegając.Ewelina Szmit

Autor

Ewelina Szmit - Content specialist +48 71 339 32 94 Ewelina.Szmit@jumo.net +48 71 339 32 94


Katarzyna Tracz

Specjalista techniczny

Katarzyna Tracz - Inżynier Sprzedaży Wewnętrznej +48 71 339 32 86 Katarzyna.Tracz@JUMO.net +48 71 339 32 86

Komentarze

Zachęcamy do pozostawienia swoich komentarzy poprzez formularz znajdujący się poniżej. Zostaną umieszczone w sieci po ich zatwierdzeniu w naszym procesie weryfikacji.

Pole obowiązkowe. Proszę podać imię.
Nazwisko
Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko.
Pole obowiązkowe. Proszę podać swój adres E-mail.