Insert your alternative text
PRODUKTY

IO-Link – zasada działania i 6 głównych zalet

Mimo, że IO-Link staje się coraz popularniejszy, wciąż istnieje wiele błędnych przekonań na temat tego, czym jest i jak wpływa na aplikacje przemysłowe. W tym artykule wyjaśniamy czym jest IO-Link i jakie oferuje korzyści oraz przedstawiamy czujniki z IO-Link do pomiaru temperatury, ciśnienia i przewodności..

IO link – co to jest?

IO-Link jest to międzynarodowy standard cyfrowej komunikacji (IEC 61131-9) między urządzeniami sterującymi, sensorami i urządzeniami wykonawczymi. Interfejs IO-Link umożliwia wyeliminowanie wielu żył sygnałowych oraz znacznie upraszcza proces diagnozowania usterek. Powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na urządzenia, które można zamontować w prosty sposób poza szafą sterowniczą.

System IO-Link – elementy

Podstawowymi elementami standardu IO-Link są:

 • IO-Link Master – komunikacyjna bramka między zestawem sterujących urządzeń IO-Link Device

 • IO-Link Device – urządzenia wykonawcze i sensory, które są podłączane w bezpośredni sposób do IO-Link Master

 • nieekranowany przewód, 3- lub 5-żyłowy do podłączenia urządzeń wykonawczych, sterujących i sensorów (max. do 20 metrów)

 • oprogramowanie do konfiguracji i parametryzacji systemu IO-Link

Jak działa IO-Link?

IO-Link to prosty protokół komunikacyjny, który używany jest głównie do komunikacji z 3-przewodowymi czujnikami i siłownikami. Do urządzenia IO-Link Master podłączone są urządzenia wykonawcze, takie jak siłownik lub czujnik. Master IO-Link może następnie komunikować się poprzez połączenie Fieldbus ze sterownikami wyższego poziomu, takimi jak sterowniki PLC.

IO-Link łączy w sobie komunikację od poziomu sterowania, aż do najniższego poziomu automatyki przemysłowej – czujników oraz elementów wykonawczych w sieci Fieldbus.

Porty IO-Link

Każde z urządzeń wykonawczych podłączane jest do osobnego portu. W związku z tym, IO-Link to komunikacja typu punkt-punkt, a nie sieć polowa. Każdy port IO Link może służyć do innego celu m.in. do sygnalizacji, że jest nieużywany, że jest w trybie wejściowym lub wyjściowym, a także do komunikacji IO-Link.

Transmisja cykliczna i transmisja acykliczna

Urządzenie w standardzie IO-Link transmituje dane procesowe i stan wartości na zasadzie cyklicznej wymiany danych, czyli w regularnych, zdefiniowanych odstępach czasu (tzw. transmisja cykliczna). Dane urządzenia, takie jak diagnostyka czy dane serwisowe, są przesyłane tylko wtedy, gdy są potrzebne (tzw. transmisja acykliczna).

This is the image-description

Zalety IO link

Główne zalety IO-Link to:

 • Optymalizacja procesu produkcyjnego poprzez komunikację aż do najniższego poziomu pola

 • Skrócenie czasu montażu i uruchomienia

 • Wzrost wydajności zakładu dzięki maksymalnej przejrzystości aż do poziomu czujników

 • Redukcja kosztów utrzymania i serwisu przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności instalacji

 • Wysoki stopień niezawodności procesu dzięki długiej żywotności i dużej dokładności

 • Elastyczne zastosowanie dzięki kompaktowej konstrukcji i różnorodnym przyłączom procesowym

Czujniki przewodności, ciśnienia i temperatury z IO-Link od JUMO

Długie przestoje instalacji należą już do przeszłości. Czujniki temperatury, ciśnienia i przewodności JUMO z IO-Link, dzięki zintegrowanej funkcji diagnostycznej, pomagają lepiej zaplanować dostępność lub wymianę czujników. Ponadto technologia ta pozwala uniknąć czasochłonnej parametryzacji przy wymianie czujników, ponieważ niezbędne dane pobierane są z systemu nadrzędnego.

Czujniki z IO-Link dają operatorowi instalacji dostęp do najniższego poziomu automatyki. Dzięki temu, pobieranie informacji z czujników, parametryzacja i diagnozowanie – a w związku z tym idealna ocena stanu instalacji – są niezwykle proste.

Przetwornik ciśnienia z cyfrowym interfejsem IO-Link JUMO dTRANS p35 i czujnik temperatury JUMO dTRANS T1000

W swojej ofercie posiadamy inteligentne czujniki z interfejsem do pomiaru ciśnienia JUMO dTRANS p35 i temperatury:

IO-Link w naszych czujnikach obsługuje dwukierunkową komunikację i służy do wymiany danych procesowych, parametrów, informacji diagnostycznych i komunikatów o stanie. Dwie zielone diody LED świecą się na stałe, gdy tylko do urządzenia zostanie doprowadzone napięcie. Po nawiązaniu połączenia IO-Link, diody LED migają. Zachowanie przełączania i progi przełączania wyjść przełączających (maks. 2 sztuki; przełączanie p lub n) mogą być indywidualnie skonfigurowane - wraz z wieloma innymi parametrami. Do konfiguracji można wykorzystać dowolny master IO-Link.

Zastosowanie czujników ciśnienia i temperatury z IO-Link

Te czujniki idealnie nadają się do zastosowania w budowie maszyn i urządzeń oraz w połączeniach z systemami automatyki.

Aplikacja

 • automatyzacja procesów

 • maszyny dla przemysłu spożywczego i napojów

ogólna inżynieria mechaniczna i aparaturowa

Twoje korzyści

 • IO-Link

 • połączenie punkt-punkt wielu producentów

 • otwarty standard z maksymalną przejrzystością do poziomu pola (IEC 61131-9)

 • niedrogi, prefabrykowany kabel połączeniowy (brak błędów w okablowaniu)

 • proste i jednolite okablowanie i uruchomienie dzięki znormalizowanemu interfejsowi

 • element przemysłu 4.0: wszechobecna komunikacja od sterowania do czujników

 • pobieranie danych procesowych i informacji diagnostycznych

 • dynamiczne zmiany parametrów

 • większe bezpieczeństwo podczas wymiany czujników

 • możliwość automatycznej parametryzacji

 • możliwość wykrycia wymiany na czujniki tego samego typu, ale o innych właściwościach

 • optymalizacja procesu produkcyjnego poprzez komunikację do najniższego poziomu pola

 • skrócenie czasu montażu i uruchomienia

 • redukcja kosztów utrzymania i serwisu przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności instalacji

Cyfrowe przetworniki przewodności z IO-Link – JUMO digiLine

JUMO digiLine jest kompatybilnym z magistralą systemem połączeń dla cyfrowych czujników w analizie cieczy. W rodzinie digiLine znajdują się m.in:

This is the image-description

Łatwe doposażenie w IO-Link

Przetwornik kablowy JUMO dTRANS T09 do pomiaru temperatury

Dzięki przetwornikowi kablowemu z IO-Link (dostępnemu również z wyjściem analogowym) można łatwo zdigitalizować swoje sondy temperatury RTD w kablu. Dzięki przyłączom M12 po obu stronach, JUMO dTRANS T09 jest nieskomplikowany i oszczędny w instalacji. Odporny na wibracje i wstrząsy przetwornik w obudowie ze stali nierdzewnej jest odpowiedni dla PT100 lub Pt1000 z czteroprzewodowym połączeniem.