Czujniki z interfejsem IO-Link dla temperatury, ciśnienia i przewodności

Komunikacja aż do najniższego poziomu – warunek wstępny przemysłu 4.0

Długie czasy przestojów produkcyjnych należą już do przeszłości. Czujniki temperatury, ciśnienia i przewodności JUMO z systemem komunikacji IO-Link dzięki zintegrowanej funkcji diagnostycznej pomagają lepiej zaplanować dostępność lub procesy wymian czujników. Ponadto, dzięki takiemu zastosowaniu eliminuje się czasochłonne parametryzowanie przy wymianie czujników, ponieważ niezbędne dane są przekazywane z systemu nadrzędnego.

Twoje korzyści w pigułce

  • Optymalizacja procesu produkcyjnego dzięki komunikacji aż do najniższego poziomu
  • Skrócenie czasu montażu i uruchomienia
  • Zwiększenie wydajności instalacji dzięki maksymalnej przejrzystości aż do poziomu czujników
  • Redukcja kosztów konserwacji i serwisu przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności instalacji
  • Wysoki stopień niezawodności procesu dzięki długiemu okresowi eksploatacji i dużej dokładności
  • Elastyczność zastosowania dzięki kompaktowej konstrukcji i różnorodności przyłączy procesowych
Proces komunikacji z wykorzystaniem IO-Link

Proces komunikacji z wykorzystaniem IO-Link

Co to jest IO-Link?

IO-Link to elastyczny system komunikacji – optymalizacja procesu produkcyjnego poprzez komunikację aż do najniższego poziomu, czyli elementów wykonawczych i czujników.

Elastyczność, optymalizacja procesu produkcyjnego i możliwość zdalnego serwisowania i kalibracji to ważne parametry wydajności maszyn i urządzeń. Czujniki z systemem komunikacji IO-Link umożliwiają operatorowi zakładu dostęp do najniższego poziomu elementów wykonawczych i czujników. Pobieranie informacji z czujników, parametryzacja i diagnostyka wymagają jedynie minimalnego wysiłku, dzięki czemu można idealnie ocenić stan procesu w instalacji. Efektywna komunikacja punkt-punkt IO-Link bazuje na dobrze znanym trójprzewodowym połączeniu czujników, które nie stawia dodatkowych wymagań materiałowych przewodom. System komunikacji IO-Link nie jest więc magistralą polową, lecz następnym krokiem w rozwoju dotychczasowej i sprawdzonej techniki połączeń czujników. IO-Link jest szeregowym, dwukierunkowym połączeniem punkt-punkt wykorzystywanym do transmisji sygnałów i zasilania w energię elektryczną w ramach dowolnej liczby sieci, magistrali polowych lub magistral tylnej ścianki (Backplane).

DLATEGO WŁAŚNIE POWINIENEŚ PRZEJŚĆ NA CZUJNIKI Z KOMUNIKACJĄ IO-LINK
Skrócenie czasu rozruchu Skrócenie czasu rozruchu
Zwiększenie wydajności zakładu Zwiększenie wydajności zakładu
Obniżenie kosztów Obniżenie kosztów
IO-Link-Device-Tool

IO-Link-Device-Tool

Czujniki z komunikacją IO-Link działają w sposób szybki i nieskomplikowany

Skrócenie czasu montażu i uruchamiania

Zastosowanie czujników z komunikacją IO-Link może znacznie zmniejszyć nakład pracy potrzebny do montażu i uruchomienia. Zaleta ta wynika z prostego okablowania oraz zautomatyzowanego uruchamiania poprzez zapisywanie i powielanie parametrów czujników. Dzięki zastosowaniu fabrycznie zainstalowanych przewodów nie jest wymagany montaż na miejscu instalacji, a tym samym wyeliminowane zostały źródła błędów i usterek. Uruchomienie odbywa się w sposób automatyczny, ponieważ parametry mogą zostać pobrane i udostępnione urządzeniu w ciągu kilku sekund. Użytkownicy szczególnie cenią sobie system komunikacji IO-Link ze względu na prostą instalację i parametryzację oraz niezależność od magistrali polowej. W rezultacie znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie na okablowanie, a każdy czujnik ma zawsze swój własny "dowód tożsamości" dzięki konsekwentnemu zachowywaniu danych parametrów. Dzięki temu znacznie zmniejsza się nakład pracy przy usuwaniu usterek.

Czujniki z IO-Link są po prostu wydajne

Zwiększenie wydajności instalacji jest możliwe do osiągnięcia dzięki maksymalnej przejrzystości aż do poziomu czujników

Czasy, w których awarie występowały w sposób niespodziewany w wyniku awarii instalacji spowodowanych usterką czujnika, minęły bezpowrotnie. Wynika to z faktu, że zintegrowane mechanizmy diagnostyczne umożliwiają wczesne rozpoznanie i naprawę stanów awarii czujników. Funkcje zawarte w czujnikach - takie jak licznik przepracowanych godzin, wskaźnik oporu i wykrywanie przerw/zwarć czujników - pomagają ocenić stan techniczny na tyle wcześnie, aby można było odpowiednio wcześnie zareagować. Wszystko to wpływa na wzrost wydajności instalacji, a tym samym na spadek nakładów finansowych. IO-Link oferuje możliwość wymiany danych cyklicznych jak i acyklicznych z nadrzędnymi poziomami takimi jak sterowniki czy regulatory. Na przykład dane parametrów mogą być pobierane do czujnika lub, alternatywnie, dane diagnostyczne z czujników mogą być pobierane podczas pracy. Dzięki prędkości transmisji danych COM 3 wynosi 230,4 kBaudów i czas cyklu 2ms. Dzięki temu dane są szybko wymieniane i dostępne w ciągu kilku sekund.

Okno diagnostyczne

Okno diagnostyczne

Przykład IODD

Przykład IODD

Czujniki z IO-Link umożliwiają kontrolę kosztów

Redukcja kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności instalacji

IO-Link wypełnia lukę komunikacyjną pomiędzy poziomem urządzeń polowych a poziomem czujnika. W rezultacie, oprócz zmiennych procesowych, dane do identyfikacji, parametryzacji oraz informacje o stanie urządzenia mogą być również przesyłane. Zastosowanie systemu komunikacji IO-Link umożliwia dostęp do informacji zapobiegjącym pomyłkom podczas wymianu urządzeń wynikających z dopasowaniu urządzeń o niewłaściwych typach. Parametryzacja czujników jest zapisywana w sposób nadrzędny, dzięki czemu może być automatycznie przenoszona podczas wymiany urządzeń. Każde urządzenie z zastosowaniem IO-Link zawiera ID urządzenia. IO-Link-Master pobiera ID urządzenia i może przypisać urządzenie do IODD. Dzięki temu można odróżnić dany typ czujnika (czujnik temperatury/czujnik ciśnienia) od innych poprzez wspomniane ID urządzenia. Numer ID w sposób jednoznaczny identyfikuje czujnik i opisuje jego różne cechy. W rezultacie błędna wymiana czujnika, który odbiega od zakresu pomiarowego i klasy dokładności, może być natychmiast zidentyfikowana. Błędnie zamontowany czujnik jest natychmiast zastępowany prawidłowym i nie jest nawet wdrażany, co zapobiega jego zniszczeniu lub błędowi podczas pracy instalacji.

Przewodowy przetwornik temperatury JUMO dTRANS T09

Przetwornik kablowy JUMO dTRANS T09 do modernizacji lub cyfryzacji systemów

Łatwa modernizacja IO-Link

Przewodowy przetwornik temperatury JUMO dTRANS T09

Przetwornik kablowy z IO-Link (dostępny również z wyjściem analogowym) umożliwia łatwą digitalizację sond temperatury RTD w kablu. Dzięki złączom M12 po obu stronach, JUMO dTRANS T09 jest nieskomplikowany i ekonomiczny w instalacji. Odporny na wibracje i wstrząsy przetwornik w obudowie ze stali nierdzewnej jest odpowiedni dla PT100 lub Pt1000 z połączeniem czteroprzewodowym.

Umów spotkanie

Dies ist ein Pflichtfeld.
Pole obowiązkowe. Proszę podać imię.
Pole obowiązkowe. Proszę podać nazwisko.
Pole obowiązkowe. Wpisz nazwę swojej firmy.
Proszę wybrać opcję
Pole obowiązkowe. Proszę wpisać nazwę ulicy.
Pole obowiązkowe. Proszę podać kod pocztowy.
Pole obowiązkowe. Proszę podać miasto.
Proszę wybrać opcję
Pole obowiązkowe. Proszę podać swój adres E-mail.

Dołożymy starań aby odpowiedź na Twoje zapytanie była możliwie najbardziej satysfakcjonująca. Zebrane w tym kontekście dane będą przez nas przechowywane. W celu sprawnego rozpatrzenia Państwa zapytania konieczne jest wypełnienie wszystkich dostępnych pól (tylko pola oznaczone * są obowiązkowe). Państwa dane zostaną wykorzystane jedynie celem przetworzenia zapytania w ramach procesu biznesowego. W szczególności nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do statystycznej oceny anonimowych rekordów danych.

Kontakt

Sprzedaż techniczna

Czujniki

Telefon:

0661 6003-724 Skontaktuj się z nami!