Czujniki z interfejsem IO-Link dla temperatury, ciśnienia i przewodności

Komunikacja aż do najniższego poziomu – warunek wstępny przemysłu 4.0

Długie czasy przestojów produkcyjnych należą już do przeszłości. Czujniki temperatury, ciśnienia i przewodności JUMO z systemem komunikacji IO-Link dzięki zintegrowanej funkcji diagnostycznej pomagają lepiej zaplanować dostępność lub procesy wymian czujników. Ponadto, dzięki takiemu zastosowaniu eliminuje się czasochłonne parametryzowanie przy wymianie czujników, ponieważ niezbędne dane są przekazywane z systemu nadrzędnego.

Twoje korzyści w pigułce

  • Optymalizacja procesu produkcyjnego dzięki komunikacji aż do najniższego poziomu
  • Skrócenie czasu montażu i uruchomienia
  • Zwiększenie wydajności instalacji dzięki maksymalnej przejrzystości aż do poziomu czujników
  • Redukcja kosztów konserwacji i serwisu przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności instalacji
  • Wysoki stopień niezawodności procesu dzięki długiemu okresowi eksploatacji i dużej dokładności
  • Elastyczność zastosowania dzięki kompaktowej konstrukcji i różnorodności przyłączy procesowych

Proces komunikacji z wykorzystaniem IO-Link

Co to jest IO-Link?

IO-Link to elastyczny system komunikacji – optymalizacja procesu produkcyjnego poprzez komunikację aż do najniższego poziomu, czyli elementów wykonawczych i czujników.

Elastyczność, optymalizacja procesu produkcyjnego i możliwość zdalnego serwisowania i kalibracji to ważne parametry wydajności maszyn i urządzeń. Czujniki z systemem komunikacji IO-Link umożliwiają operatorowi zakładu dostęp do najniższego poziomu elementów wykonawczych i czujników. Pobieranie informacji z czujników, parametryzacja i diagnostyka wymagają jedynie minimalnego wysiłku, dzięki czemu można idealnie ocenić stan procesu w instalacji. Efektywna komunikacja punkt-punkt IO-Link bazuje na dobrze znanym trójprzewodowym połączeniu czujników, które nie stawia dodatkowych wymagań materiałowych przewodom. System komunikacji IO-Link nie jest więc magistralą polową, lecz następnym krokiem w rozwoju dotychczasowej i sprawdzonej techniki połączeń czujników. IO-Link jest szeregowym, dwukierunkowym połączeniem punkt-punkt wykorzystywanym do transmisji sygnałów i zasilania w energię elektryczną w ramach dowolnej liczby sieci, magistrali polowych lub magistral tylnej ścianki (Backplane).

DLATEGO WŁAŚNIE POWINIENEŚ PRZEJŚĆ NA CZUJNIKI Z KOMUNIKACJĄ IO-LINK
Skrócenie czasu rozruchu
Zwiększenie wydajności zakładu
Obniżenie kosztów

IO-Link-Device-Tool

Czujniki z komunikacją IO-Link działają w sposób szybki i nieskomplikowany

Skrócenie czasu montażu i uruchamiania

Zastosowanie czujników z komunikacją IO-Link może znacznie zmniejszyć nakład pracy potrzebny do montażu i uruchomienia. Zaleta ta wynika z prostego okablowania oraz zautomatyzowanego uruchamiania poprzez zapisywanie i powielanie parametrów czujników. Dzięki zastosowaniu fabrycznie zainstalowanych przewodów nie jest wymagany montaż na miejscu instalacji, a tym samym wyeliminowane zostały źródła błędów i usterek. Uruchomienie odbywa się w sposób automatyczny, ponieważ parametry mogą zostać pobrane i udostępnione urządzeniu w ciągu kilku sekund. Użytkownicy szczególnie cenią sobie system komunikacji IO-Link ze względu na prostą instalację i parametryzację oraz niezależność od magistrali polowej. W rezultacie znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie na okablowanie, a każdy czujnik ma zawsze swój własny "dowód tożsamości" dzięki konsekwentnemu zachowywaniu danych parametrów. Dzięki temu znacznie zmniejsza się nakład pracy przy usuwaniu usterek.

Czujniki z IO-Link są po prostu wydajne

Zwiększenie wydajności instalacji jest możliwe do osiągnięcia dzięki maksymalnej przejrzystości aż do poziomu czujników

Czasy, w których awarie występowały w sposób niespodziewany w wyniku awarii instalacji spowodowanych usterką czujnika, minęły bezpowrotnie. Wynika to z faktu, że zintegrowane mechanizmy diagnostyczne umożliwiają wczesne rozpoznanie i naprawę stanów awarii czujników. Funkcje zawarte w czujnikach - takie jak licznik przepracowanych godzin, wskaźnik oporu i wykrywanie przerw/zwarć czujników - pomagają ocenić stan techniczny na tyle wcześnie, aby można było odpowiednio wcześnie zareagować. Wszystko to wpływa na wzrost wydajności instalacji, a tym samym na spadek nakładów finansowych. IO-Link oferuje możliwość wymiany danych cyklicznych jak i acyklicznych z nadrzędnymi poziomami takimi jak sterowniki czy regulatory. Na przykład dane parametrów mogą być pobierane do czujnika lub, alternatywnie, dane diagnostyczne z czujników mogą być pobierane podczas pracy. Dzięki prędkości transmisji danych COM 3 wynosi 230,4 kBaudów i czas cyklu 2ms. Dzięki temu dane są szybko wymieniane i dostępne w ciągu kilku sekund.

Okno diagnostyczne

Przykład IODD

Czujniki z IO-Link umożliwiają kontrolę kosztów

Redukcja kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności instalacji

IO-Link wypełnia lukę komunikacyjną pomiędzy poziomem urządzeń polowych a poziomem czujnika. W rezultacie, oprócz zmiennych procesowych, dane do identyfikacji, parametryzacji oraz informacje o stanie urządzenia mogą być również przesyłane. Zastosowanie systemu komunikacji IO-Link umożliwia dostęp do informacji zapobiegjącym pomyłkom podczas wymianu urządzeń wynikających z dopasowaniu urządzeń o niewłaściwych typach. Parametryzacja czujników jest zapisywana w sposób nadrzędny, dzięki czemu może być automatycznie przenoszona podczas wymiany urządzeń. Każde urządzenie z zastosowaniem IO-Link zawiera ID urządzenia. IO-Link-Master pobiera ID urządzenia i może przypisać urządzenie do IODD. Dzięki temu można odróżnić dany typ czujnika (czujnik temperatury/czujnik ciśnienia) od innych poprzez wspomniane ID urządzenia. Numer ID w sposób jednoznaczny identyfikuje czujnik i opisuje jego różne cechy. W rezultacie błędna wymiana czujnika, który odbiega od zakresu pomiarowego i klasy dokładności, może być natychmiast zidentyfikowana. Błędnie zamontowany czujnik jest natychmiast zastępowany prawidłowym i nie jest nawet wdrażany, co zapobiega jego zniszczeniu lub błędowi podczas pracy instalacji.

Przetwornik kablowy JUMO dTRANS T09 do modernizacji lub cyfryzacji systemów

Łatwa modernizacja IO-Link

Przewodowy przetwornik temperatury JUMO dTRANS T09

Przetwornik kablowy z IO-Link (dostępny również z wyjściem analogowym) umożliwia łatwą digitalizację sond temperatury RTD w kablu. Dzięki złączom M12 po obu stronach, JUMO dTRANS T09 jest nieskomplikowany i ekonomiczny w instalacji. Odporny na wibracje i wstrząsy przetwornik w obudowie ze stali nierdzewnej jest odpowiedni dla PT100 lub Pt1000 z połączeniem czteroprzewodowym.

Umów spotkanie

Dies ist ein Pflichtfeld.
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.[nur 1 Zeichen eingegeben]
Dies ist ein Pflichtfeld. [required]; Bitte in diesem Feld nur die Zeichen "a-z" oder "A-Z" eingeben. [Eingabe von Ziffern]; Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein. [nur 1 Zeichen eingegeben]
Proszę wybrać opcję
Proszę wybrać opcję

Dołożymy starań aby odpowiedź na Twoje zapytanie była możliwie najbardziej satysfakcjonująca. Zebrane w tym kontekście dane będą przez nas przechowywane. W celu sprawnego rozpatrzenia Państwa zapytania konieczne jest wypełnienie wszystkich dostępnych pól (tylko pola oznaczone * są obowiązkowe). Państwa dane zostaną wykorzystane jedynie celem przetworzenia zapytania w ramach procesu biznesowego. W szczególności nie przekazujemy żadnych danych osobom trzecim. Zastrzegamy sobie prawo do statystycznej oceny anonimowych rekordów danych.

Kontakt

Sprzedaż techniczna

Czujniki

Telefon:

0661 6003-724 Skontaktuj się z nami!