kalibracja urządzeń pomiarowych
KNOW HOW

Kalibracja urządzeń pomiarowych – 7 błędnych przekonań

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w branży przemysłowej, dostrzegamy, że wśród specjalistów panuje wiele błędnych przekonań dotyczących kalibracji urządzeń pomiarowych. W tym artykule rozwiewamy 7 najpopularniejszych mitów, które mogą wpłynąć na jakość i efektywność Twoich procesów. Chcesz upewnić się, że Twoje podejście do jest właściwe lub uniknąć pułapek związanych z niewłaściwym wzorcowaniem? Przeczytaj nasz wpis blogowy i zapewnij swoim urządzeniom najwyższy standard dokładności!

Na czym polega wzorcowanie przyrządów pomiarowych?

Wzorcowanie (inaczej kalibracja) to proces, który polega na porównaniu dokładności instrumentu do określonego standardu zwanego wzorcem lub przyrządem wzorcowym. Dzięki temu można mieć pewność, że urządzenie działa prawidłowo i dostarcza dokładne wyniki. W kontekście czujników temperatury, regularna kalibracja jest niezbędna, ponieważ takie urządzenia są narażone na skrajne temperatury, zmiany temperatur czy oddziaływania mechaniczne i podlegają naturalnemu procesowi starzenia.


kalibracja czujnika temperatury

Kalibracja czujników temperatury

Mit 1: Każdy może kalibrować urządzenia

 Choć wiele firm posiada certyfikaty zgodności z normą DIN ISO 9000, co oznacza, że muszą zapewnić możliwość śledzenia sprzętu testującego, nie oznacza to, że każdy może prowadzić kalibracje. W Niemczech, na przykład, tylko laboratoria akredytowane przez Niemiecką Narodową Jednostkę Akredytacyjną (DAkkS) spełniają wymogi kalibracji opartej na standardach krajowych. Firma JUMO, posiadająca taką akredytację, oferuje usługi kalibracyjne nie tylko dla swoich produktów, ale i dla urządzeń innych producentów.


kalibracja urządzeń pomiarowych

JUMO posiada akredytację do kalibracji własnych urządzeń pomiarowych oraz tych od innych producentów

Mit 2: Kalibracja musi odbywać się w laboratorium

Chociaż wiele kalibracji jest przeprowadzane w specjalistycznych laboratoriach, nie oznacza to, że są to jedyne odpowiednie miejsca. Wiele elementów wpływa na wynik pomiaru temperatury, takich jak kable, przełączniki czy elektronika. Dlatego kalibracja na miejscu, uwzględniająca wszystkie te składniki, może być bardziej dokładna. Firma JUMO posiada akredytacje umożliwiające wykonanie usługi kalibracji w Twoim zakładzie.


Mit 3: Kalibracja raz do roku jest wystarczająca

Wszystkie urządzenia, w tym termometry, z czasem się starzeją. Różne czynniki, takie jak skrajne temperatury, zmiany temperatur czy oddziaływania mechaniczne, mogą wpływać na ich działanie. Częstotliwość kalibracji przyrządów pomiarowych zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj urządzenia pomiarowego, warunki pracy oraz wymagania użytkownika. Regularne, w większości przypadków częstsze niż raz do roku, pomiary porównawcze są zalecane, aby monitorować i wykrywać ewentualne nieprawidłowości.
wzorcowanie urządzeń pomiarowych

Częstotliwość kalibracji przyrządów pomiarowych zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj urządzenia pomiarowego, warunki pracy oraz wymagania użytkownika

Mit 4: Kalibracja jest potrzebna tylko wtedy, gdy urządzenie pokazuje błędy

Niektórzy uważają, że jeśli urządzenie działa bez widocznych problemów, nie wymaga kalibracji. W rzeczywistości regularna kalibracja jest kluczowa, aby zapobiec potencjalnym błędom zanim staną się one widoczne.


Mit 5: Wzorcowanie urządzeń pomiarowych jest zbyt kosztowne

Spotykamy się z przekonaniem, że kalibracja jest zbędnym wydatkiem. W rzeczywistości koszt niekalibrowanego urządzenia, które dostarcza błędne wyniki, może być znacznie wyższy w dłuższej perspektywie, prowadząc do błędów w produkcji, niewłaściwych decyzji czy strat finansowych.


kalibracja urządzeń pomiarowych

Błędy pomiarowe niekalibrowanego urządzenia to wyższy koszt niż regularna kalibracja

Mit 6: Każde laboratorium wzorcujące jest takie same

Jakość i precyzja kalibracji mogą różnić się w zależności od laboratorium. Ważne jest, aby wybierać laboratoria z odpowiednimi akredytacjami i doświadczeniem w konkretnej dziedzinie pomiarów.


Mit 7: Kalibracja to to samo co dostosowanie (regulacja / adiustacja)

Niektórzy mylą kalibrację (porównywanie z referencyjnym standardem) z dostosowywaniem (zmienianiem ustawień urządzenia, aby osiągnąć pożądaną wartość). Chociaż oba procesy są powiązane, nie są tożsame. Możliwe jest przeprowadzenie kalibracji bez dokonywania żadnych regulacji.