Insert your alternative text
Pomiar przepływu

Przepływomierz elektromagnetyczny

Różne metody pomiaru przepływu

W ekstremalnych warunkach, takich jak pomiar przepływu nasyconych par lub pary, pomiar różnicy ciśnień jest sprawdzoną zasadą pomiaru przepływu. Zasadniczo ta zasada pomiaru jest stosowana podczas pomiaru przepływu gazów i mediów wodnych. Wadą jest to, że przy dużym zakresie pomiarowym należy zwracać szczegółną uwagę na dokładność pomiaru różnicy ciśnień , ponieważ stosunek między przepływem a ciśnieniem w obszarze niskim jest kwadratowy. W przeciwnym razie może to doprowadzić do bardzo dużych niedokładności.

W przeciwieństwie do tego przepływomierze elektromagnetyczne (MID) mają szerokie zastosowanie ze względu na bardzo dużą dynamikę pomiaru i bardzo wysoką dokładność.

Kolejną zaletą tej metody pomiaru przepływu jest to, że nie ma przeszkód ani ruchomych części, które mogą wywoływać komplikacje w medium. W rezultacie spadek ciśnienia w przepływie objętościowym jest minimalny. Ponadto te przepływomierze są stosunkowo niewrażliwe na zanieczyszczenia. Dzięki udziałowi w rynku wynoszącym 25% przepływomierz magnetyczno-indukcyjny jest zatem jedną z najczęściej stosowanych metod pomiarowych na całym świecie.


Przepływomierze elektromagnetyczne JUMO pracujące na obiekcie

Pomiar MID (elektromagnetyczny)

Ta metoda pomiaru przepływu jest możliwa dzięki fizycznym prawom indukcji, w których indukcja jest wytwarzana w przewodniku, gdy ten przewodnik porusza się w polu magnetycznym. W przypadku MID powstaje stałe pole magnetyczne prostopadłe do linii pomiarowej. Ruchomy przewodnik to ciecz przepływająca przez rurę. Indukowane napięcie jest mierzone przez dwie elektrody i jest proporcjonalne do przepływu. To również wyjaśnia istnienie pewnych warunków związanych z mierzoną cieczą - mianowicie ciecz musi mieć minimalną przewodność 5 μS / cm. Dla porównania woda z kranu ma przewodność 300 μS / cm.


Zasada działania przepływomierza elektromagnetycznego

Pomiar MID w aplikacjach higienicznych

Dodatkową zaletą MID jest zastosowanie krótkich rur zasilających i odprowadzających. W przypadku wielu zasad pomiaru przepływu konieczne są dłuższe linie zasilające i tłoczące, aby umożliwić przepływ osadu przed rozpoczęciem pomiaru. Czasem potrzebna jest do 50-krotna długość średnicy rury, zanim zagięcie lub zawór lub tym podobne mogą być umieszczone w celu spowodowania zawirowań. Przepływomierz elektromagnetyczny (MID) ma wystarczającą odległość od 2 do 3 razy większą od średnicy. Kolejną istotną zaletą przepływomierza MID jest to, że można go stosować w aplikacjach higienicznych np. w branży spożywczej i farmaceutycznej. Przepływomierz elektromagnetyczny MID nie ma ruchomych części i ma gładką wewnętrzną ścianę, która ma taką samą średnicę jak połączone rury. W rezultacie instalacja czujnika może być realizowana w higieniczny sposób.


Przykładowa aplikacja dla przepływomierzy JUMO

Niezawodność procesu

Standardowa wykładzina przepływomierzy elektromagnetycznych to PTFE. Materiał ten jest bardzo odporny na kwasy i zasady i nie jest podatny na uszkodzenia przez małe cząstki stałe. Wykładzina z twardej gumy jest alternatywą dla większych średnic. Specjalne projekty są pożądane dla zastosowań higienicznych. Na przykład w browarach, przetwórstwie mleka i przemyśle napojów lub przemyśle farmaceutycznym. Dla tego typu aplikacji oferowana jest specjalna wykładzina PFA.

Konfiguracja przepływomierzy elektromagnetcznych odbywa się z poziomu wyświetlacza znajdującego się na przetworniku lub za pomocą oprogramowania komputerowego komunikującego się protokołem HART. Funkcja diagnostyczna zapewnia sprawdzenie prawidłowości działania elektroniki przetwornika i sensora.


Przepływomierz elektromagnetyczny JUMO flowTRANS MAG S01

Przepływomierze elektromagnetyczne JUMO

Zapoznaj się z naszą ofertą urządzeń do pomiaru przepływu

Przepływomierze