DAkkS

Normy i wytyczne dotyczące kalibracji

Wytyczne dotyczące kalibracji
09/2018 Wydanie 0 DKD-R 5-1 Wzorcowanie termometrów oporowych
09/2018 Nowelizacja 0 DKD-R 5-3 Wzorcowanie termopar
09/2018 Wydanie 0 DKD-R 5-4 Wzorcowanie blokowych kalibratorów temperatury
09/2018 Rewizja 0 DKD-R 5-5 Wzorcowanie przyrządów wskazujących temperaturę i symulatorów za pomocą symulacji elektrycznej i pomiarów
09/2018 Wydanie 1 DKD-R 5-6 Wyznaczanie charakterystyki termometru
09/2018 Nowelizacja 0 DKD-R 5-7 Wzorcowanie komór klimatycznych
02/2019 Nowelizacja 0 DKD-R 5-8 Wzorcowanie higrometrów do bezpośredniego pomiaru wilgotności względnej
03/2014 Wydanie 3 DKD-R 6-1 Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia
06/09/2017 AA_DKD_022 Procedura domowa "Wzorcowanie termometrów mechanicznych"
Standardy
DIN EN 60751:2023-06 Przemysłowe platynowe termometry oporowe i platynowe czujniki temperatury
DIN EN 60584-1:2014-07 Część 1 Termopary - Napięcia termoelektryczne i odchylenia graniczne
DIN EN 60584-3:2022-02 Część 3 Termopary - Napięcia termiczne i odchylenia graniczne
DIN 43710:1985-12 Elektryczne czujniki temperatury / Podstawowe wartości napięć termoelektrycznych dla termoelementów typu U i typu L
IEC 62460:2008-07 Tabele siły elektromotorycznej temperatury (EMF) dla kombinacji termoelementów czystych
DIN EN 837-1:1997-02 Część 1 Manometry manometryczne Manometry z rurką Bourdona Wymiary, metrologia, wymagania i badania
DIN EN 837-2:1997-05 Część 2 Manometry Zalecenia dotyczące doboru i instalacji manometrów
DIN EN 837-3:2019-08 Część 3 Manometry z membraną i sprężynami kapturowymi Wymiary, metrologia, wymagania i badania
EA EA-4/02 M:2013 Ocena niepewności pomiaru przy wzorcowaniu.
EA EA-2/15 M:2022 Wymagania EA dotyczące akredytacji EA Wymagania dotyczące akredytacji lunet elastycznych