Pomiar potencjału redox

Pomiar potencjału Redoks

Napięcie redoks jest decydującym pomiarem dla podstawowej kontroli jakości wody. Dlatego w małych basenach, takich jak baseny prywatne, dezynfekcja jest kontrolowana tylko przez tę wartość. Do niezawodnej kontroli jakości wody zalecamy stosowanie elektrody JUMO tecLine w połączeniu z urządzeniami wyższego poziomu JUMO dTRANS pH 02 lub JUMO AQUIS touch S, jeśli wymagane jest rejestrowanie i bardziej wszechstronne funkcje regulacji.

Dane procesowe
Wartość redox 730 do 770 mV

Nasze urządzenia do pomiaru potencjału redox

Niezawodne rozwiązanie dla zapewnienia czystej wody

JUMO gwarantuje precyzyjny pomiar potencjału redox

Elektrody kombinowane JUMO tecLine redox zapewniaja niezawodność i jakość, a tym samym skuteczność dezynfekcji wody w basenie. Wartość napięcia (mV) jest określana za pomocą elektrody, która dostarcza informacji o stosunku środka dezynfekującego (chlor) do zanieczyszczeń (substancje organiczne, zarazki). Jako że potencjał redox zależy od wartości pH i temperatury, te wielkości pomiarowe są również mierzone w technice basenowej, a ich wartości utrzymywane na stałym poziomie.