Kontrola jakości wody

Potencjał redox jest główną wartością pomiarową służącą do oceny jakości wody basenowej. Podobnie jak wartość pH i zawartość chloru, jest ona mierzona w centralnym punkcie basenu. Czujniki do analizy cieczy można zamontować w praktycznej armaturze, która również zamontowanie czujnika temperatury i monitorowania przepływu w celu uzyskania optymalnych warunków pomiarowych.

Rekomendowane rozwiązania dla Twojej aplikacji

Gwarantowana wysoka jakość wody

Potencjał redox jest kluczowym wskaźnikiem jakości wody. Może być on mierzony za pomocą elektrody redoks JUMO tecLine. Próbka wody jest kierowana przez armaturę JUMO do czujników membranowych. Ta multiarmatura zapewnia również miejsce na elektrody chloru i pH oraz gwarantuje optymalne warunki dla pomiaru temperatury i przepływu. Zmierzone wartości mogą być prezentowane w odniesieniu do temperatury, co jest ważne dla analizy cieczy.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83