Dezynfekcja

Chlorowanie jest najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji wody. Zabieg ten służy przede wszystkim do zabijania lub redukcji mikroorganizmów znajdujących się w wodzie (bakterii, wirusów itp.). Proces ten można również nazwać sterylizacją. Technologia analizy cieczy JUMO jest stosowana dla zapewnienia odpowiedniej ilości chloru w wodzie.

Nasze rozwiązanie w zakresie dezynfekcji wody basenowej

Równowaga podczas dezynfekcji

Podczas dezynfekcji wody w basenie standardową procedurą jest przygotowanie roztworu chloru gazowego lub podchlorynu w wodzie, a następnie dodanie go do wody przeznaczonej do uzdatniania. Celem jest uzyskanie jak najmniejszej ilości niepożądanych produktów ubocznych. Do pewnego stopnia może to być uzależnione od panujących warunków (ilość chloru, temperatura, wartość pH). Jest to możliwe dzięki naszemu rozwiązaniu wykorzystującemu precyzyjny pomiar i regulację zawartości chloru, gwarantującemu optymalną ilość chloru podczas dezynfekcji wody.