Analiza cieczy

Analiza cieczy

Podobnie jak w przypadku wody pitnej i wody basenowej, także w przypadku wody chłodniczej ważne jest, aby znać i zapewnić jej higieniczność. Od 2015 roku to zagadnienie zostało również określone w dyrektywie technicznej VDI 2047, arkusz 2. Analiza wody przeprowadzana jest na podstawie wartości pH i zmętnienia. Do tego zadania firma JUMO może dostarczyć elektrody kombinowane JUMO tecLine pH i JUMO ecoLine NTU, jak również przetworniki/regulatory JUMO AQUIS 500 pH i JUMO AQUIS RS. Te ostatnie mogą być również zastąpione przez JUMO AQUIS touch S, rozszerzając tym samym funkcje regulacji i rejestracji.

Dane procesowe
Wartość pH 7 do 8,5
Potencjał Redoks 330 do 500 mV

Nasze urządzenia do analizy cieczy

Zapewniamy czystą wodę chłodzącą

Nasze rozwiązanie do analizy cieczy w chłodni kominowej

Czujniki, przetworniki i regulatory stosowane są w celu zapobiegania rozwojowi zarazków i glonów oraz zapewnienia wysokiej jakości wody chłodzącej. Umożliwiają one niezawodny pomiar zmętnienia i wartości pH, dzięki czemu woda może być oczyszczana przy użyciu biocydów lub środków dezynfekujących. Dawkę można tu w razie potrzeby kontrolować. W zależności od aplikacji, do kontroli uzdatniania wody można użyć dodatkowych elektrod chloru lub bromu.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83