Pomiar konduktywności

Odsalanie

Gdy woda w obiegu wieży chłodniczej paruje, to stężenie zawartych w niej soli wzrasta. To zwiększone zasolenie może być monitorowane za pomocą celki konduktywności, dzięki czemu można zapobiec temu zjawisku. Indukcyjny czujnik konduktywności i temperatury JUMO ecoLine Ci w połączeniu przetwornikiem i regulatorem JUMO AQUIS 500 Ci i jego stykom przełączającym, jest idealny do kontroli odsalania.

Dane procesowe
Konduktywność < 3000 μS/cm

Nasze rozwiązanie dla procesu odsalania

Niezawodny pomiar przewodności aby zapobiec zagęszczaniu

Nasze rozwiązanie w zakresie kontroli odsalania

Chłodnie parowe niosą ze sobą ryzyko "zagęszczenia" wody. Gdy woda wyparuje, wytrąca się rozpuszczona sól. Ze względu na zwiększone stężenie jonów efekt ten można odpowiednio monitorować i wychwycić dzięki pomiarom konduktywności wody. W tym celu oferujemy Państwu technologię pomiarów i regulacji dla pełnej niezawodności procesu w postaci celki konduktywności JUMO ecoLine Ci i przetwornika/regulatora JUMO AQUIS 500 Ci. Jeśli chcieliby Państwo rejestrować mierzone wartości, obok elektrody rekomendujemy wielokanałowy analizator cieczy JUMO AQUIS touch S, który można stosować także dla innych wielkości (pH, mętność, chlor lub brom) i może być zintegrowany z systemami cyfrowymi.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83