Regulacja i rejestracja danych pomiarowych

Regulacja i rejestracja

Higiena w chłodniach parowych jest niezwykle ważna i od stycznia 2015 r. jest regulowana przez dyrektywę techniczną VDI 2047, Arkusz 2. Wynika to z faktu, że odnotowano przypadki śmierci ludzi (choroba legionistów) na skutek bakterii (legioneloza) pochodzącymi z chłodni kominowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wody chłodzącej i rejestracji tego stanu zalecamy zastosowanie regulatora wielokanałowego JUMO AQUIS touch S. Ten analizator cieczy może nie tylko rejestrować wszystkie wielkości mierzone w procesie, ale także kontrolować dozowanie biocydów i proces odsalania.

Nasze urządzenia do regulacji i rejestracji

Kompletne rozwiązanie dla uzdatniania wody chłodzącej

Nasze kompletne rozwiązanie w zakresie rejestracji i regulacji

JUMO AQUIS touch S to kompleksowe urządzenie do monitorowania i kontroli jakości wody chłodzącej. Pomiar, wyświetlanie, regulacja i rejestracja są przeprowadzane w centralnym urządzeniu, które zastępuje przetworniki/regulatory i rejestratory elektroniczne dla różnych wielkości pomiarowych (pH, zmętnienie, konduktywność, chlor lub brom). Do tego celu dostępne są liczne wejścia analogowe i wyjścia przełączające. Do 8 analogowych wielkości mierzonych i 6 sygnałów binarnych jest rejestrowanych w sposób zabezpieczony przed manipulacją. Na 5,5-calowym ekranie są one wyraźnie wyświetlane w kolejności chronologicznej. Różne interfejsy umożliwiają podłączenie modemu przemysłowego i innych systemów cyfrowych.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83