Monitorowanie cyrkulacji

Monitorowanie cyrkulacji

Przepływomierz kalorymetryczny JUMO PINOS L02 jest stosowany z armaturą w wykonaniu trójnikowym z PCV na płycie pomiarowej w chłodni kominowej. Czujnik przepływu służy do monitorowania cyrkulacji w obiegu chłodzącym chłodni kominowej.

Nasze urządzenia do monitorowania przepływu

Niezawodne rozwiązania JUMO do monitorowania cyrkulacji w wieży chłodniczej

Monitorowanie obiegu w chłodni kominowej

Nasze rozwiązanie dla pomiaru przepływu W celu zapewnienia optymalnej jakości wody w chłodni kominowej, a także w celu ciągłego zaopatrywania stacji pomiarowej w wodę, woda chłodząca musi być w ruchu. Kalorymetryczny czujnik przepływu JUMO PINOS L02 stale monitoruje cyrkulację w instalacji. Oznacza to, że zapewniona jest nie tylko wymiana wody, ale także dostarczane są próbki do późniejszych pomiarów parametrów wody.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83