Pomiar poziomu za pomocą sondy poziomu i wskaźnika/regulatora

Pomiar poziomu

Poziom w studni wody pitnej jest mierzony w celu zapewnienia optymalnego przepływu i wykorzystania pompy. Dzięki sondom poziomu i wskaźnikom/regulatorom JUMO poziom jest zawsze pod kontrolą.

Nasze rozwiązanie w zakresie pomiaru poziomu

Niezawodny pomiar poziomu

Produkty JUMO zapewniają dostateczną ilość wody w studni

Do pomiaru poziomu w studni JUMO oferuje sondy poziomu w połączeniu z urządzeniami wskazującymi lub regulatorami. Przykładowo, pomiar poziomu dokonywany jest za pomocą sondy poziomu JUMO MAERA S28 (typ 404392), która przekazuje odpowiedni sygnał do JUMO dTRANS AS 02. Regulator lub wskaźnik dla sygnałów standardowych wyświetla odpowiednią wartość i w razie potrzeby umożliwia sterowanie pompami.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83