Studnie wody gruntowej

Jednym ze źródeł, z którego pozyskiwana jest woda pitna, są wody gruntowe. W celu zapewnienia niezawodnego monitorowania wody pitnej dokonuje się pomiarów i nadzoru różnych parametrów. Jednym z najważniejszych parametrów jest wartość pH.

Nasze rozwiązania dla studni wód gruntowych

JUMO gwarantuje bezpieczną wodę pitną

Pomiar poziomu i wartości pH w studniach wód gruntowych

Przy pozyskiwaniu wody pitnej z wód gruntowych należy sprawdzić i w razie potrzeby regulować wartość pH, ponieważ nie może ona spaść poniżej 6,5 lub przekroczyć 9,5. Do tego celu stosuje się elektrody tecLine pH JUMO i przetwornik/regulator wartości pH JUMO AQUIS 500. Kolejnymi urządzeniami stosowanymi w studniach wodnych są hydrostatyczne sondy poziomu, takie jak JUMO MAERA S28 oraz wskaźniki/regulatory serii JUMO dTRANS AS 02 do pomiaru poziomu wody.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83