Zbiorniki na wodę

Oczyszczona woda pitna jest przechowywana w zbiornikach magazynowych. Poziom w tych zbiornikach musi być stale monitorowany. Zbiorniki te nie powinny być ani puste, ani przepełnione. Należy natomiast zagwarantować skuteczne zaopatrzenie w wodę pitną.

Nasze rozwiązanie dla zbiorników na wodę

Urządzenia JUMO gwarantują bezpieczeństwo zbiorników magazynujących wodę

Monitorowanie poziomu i rejestracja

Hydrostatyczne sondy poziomu i przetwornik/regulator JUMO doskonale sprawdzą się w procesie monitorowania poziomu w zbiorniku na wodę. Ponadto, dzięki rodzinie rejestratorów ekranowych JUMO LOGOSCREEN, możliwe do zweryfikowania wartości pomiarowe pozyskiwane z procesu uzdatniania wody pitnej są rejestrowane, archiwizowane i oceniane w sposób prosty i niezawodny.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83