Pomiar pH w sedymentacji

Pomiar wartości pH

Obok konduktywności, równie ważnym wskaźnikiem jakości wody pitnej jest wartość pH. Wartość pH jest również kluczowa dla flokulacji wszelkich substancji organicznych i nieorganicznych osadzających się podczas procesu sedymentacji.

Nasze rozwiązanie dla pomiaru pH

Pomiar wartości pH w procesie sedymentacji

Monitorowanie wartości pH dla bezproblemowego procesu uzdatniania wody

Pomiar i regulacja wartości pH w procesie sendymentacji mogą być realizowane poprzez zastosowanie elektrody JUMO tecLine pH oraz przetwornika/regulatora JUMO dTRANS pH 02. Dzięki temu rozwiązaniu można sterować wartością pH w procesach flokulacji i sedymentacji, jak również w późniejszej filtracji.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83