Sedymentacja

Substancje stałe i zmętnienia, które powstają w wyniku flokulacji, mogą być wyizolowane poprzez sedymentację. W tym procesie, jakość wody jest monitorowana poprzez pomiar jej konduktywności i wartości pH. Jeśli wartość pH jest zoptymalizowana do flokulacji materiałów organicznych i nieorganicznych, jest ona ponownie regulowana po separacji i przed filtracją.

Nasze rozwiązania dla sedymentacji

Analiza cieczy dla czystej wody pitnej

JUMO monitoruje jakość wody podczas sedymentacji

Dla zapewnienia rozpuszczalności niektórych materiałów organicznych i nieorganicznych stosuje się środki flokulacyjne i reguluje się wartość pH. Podczas sedymentacji wytrącają się one w postaci osadu. JUMO dostarcza rozwiązania do pomiaru i regulacji wartości pH i konduktywności, tak aby proces sedymentacji przebiegał efektywnie i aby można było ustalić właściwości wody przeznaczonej do filtracji.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83