Filtracja

Filtracja to proces, w którym mieszanina substancji stałych i płynnych w wodzie lub ściekach jest oddzielana lub segregowana za pomocą filtrów. Aby filtracja była skuteczna, konieczne jest monitorowanie ciśnienia przed i za filtrem.

Nasze rozwiązanie dla instalacji filtracyjnych

Technika pomiarów i regulacji dla optymalnej filtracji

JUMO utrzymuje ciśnienie na właściwym poziomie

Dzięki urządzeniom JUMO możliwe jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w jednostce filtrującej. Przetworniki ciśnienia monitorują ciśnienie na początku i na końcu systemu i umożliwiają jego regulację w niezawodny sposób. Gwarantuje to stały przepływ, a tym samym optymalne warunki dla procesu filtracji.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83