Pomiar chloru

Pomiar chloru

Amperometryczne czujniki do pomiaru wolnego chloru, dwutlenku chloru i ozonu są szczególnie przydatne dla pomiarów zawartości środka dezynfekującego. Dozowanie może być dokładnie kontrolowane za pomocą przetwornika/regulatora. Często konieczne jest również rejestrowanie wszystkich mierzonych wartości w niezawodny sposób.

Nasze rozwiązanie w zakresie pomiaru chloru

Gwarancja zdrowej wody pitnej z JUMO

Pewny pomiar i detekcja chloru

W zakresie dezynfekcji wody, JUMO oferuje nie tylko urządzenia dedykowane do pomiaru zawartości chloru, m.in. elektrody chloru JUMO tecLine i przetworniki JUMO dTRANS AS02, ale także rozwiązania umożliwiające ich dozowanie. Rejestrator ekranowy JUMO LOGOSCREEN 600 umożliwia rejestrację i analizę danych w sposób zabezpieczony przed ich manipulacją.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83