Instalacja do koagulacji i flokulacji

Pomiar mętności

Ponieważ w instalacji flokulacyjnej cząstki z wody usuwane są za pomocą procesu koagulacji, należy mierzyć wówczas również zmętnienie. Czujniki optyczne służą do określenia, czy proces jest skuteczny i czy zmętnienie wody spełnia wymagania dla wody pitnej.

Nasze rozwiązanie do pomiaru mętności

Pomiar zmętnienia w instalacji do flokulacji

Czysta woda dzięki czujnikom JUMO

Celem procesu koagulacji i flokulacji jest usunięcie cząstek stałych z wody. Są one widoczne w postaci zmętnienia. Optyczny czujnik JUMO tecLine NTU monitoruje ten proces oczyszczania i rzetelnie mierzy zmętnienie wody, nawet gdy nie jest ona już widoczna dla ludzkiego oka. Wartości te są wyświetlane i kontrolowane za pomocą przetwornika i regulatora JUMO AQUIS 500 RS.

Twoja osoba kontaktowa


Inżynier Sprzedaży - biuro JUMO Wrocław

Monika Gabrynowicz +48 71 339 32 83 +48 71 339 32 83